Cultuur Oost samen met 100 kunstenaars aan het werk

De coronacrisis heeft grote gevolgen, onder andere voor de sector kunst en cultuur. Ook in de regio Gelderland zagen kunstenaars hun werkpraktijk, inkomsten en toekomstperspectief flink slinken. Ondanks de onzekere tijd die onze sector tegemoet gaat biedt de coronacrisis ook kansen. Wat vermag kunst en cultuur in de toekomst en hoe kan het juist in deze crisis van toegevoegde waarde zijn?

collage 3 projecten

In 8 projecten gaat Cultuur Oost de aankomende maanden samen met zo’n 100 kunstenaars aan de slag. Ze reflecteren op verschillende manieren en in verschillende disciplines op deze tijd of worden uitgedaagd om nieuwe toepassingen van kunst en cultuur te onderzoeken en ontwikkelen.

Morgen is het 2030

Vijf Gelderse kunstenaars blikken terug op de periode 2020 – 2030, vanuit een fictieve toekomst: het jaar 2030. Cultuur Oost biedt ze de mogelijkheid een artistiek en speculatief onderzoek uit te voeren in een publieke context. De makers houden een ‘design journal’ bij waarin inzichten worden verzameld en tweewekelijks delen zij (een deel) daarvan online in de vorm van een blog, artikel of vlog. Tijdens een openbare ‘digitale sessie’ halverwege het proces is er de mogelijkheid tot een dialoog met het publiek. Zo geven zij inzicht in hun werk- en denkproces. Eind 2020 wordt het eindresultaat gepresenteerd tijdens de Dag van de Toekomst.

Lees meer

Groepsfoto DEF

v.l.n.r. Irene Kriek, Lev Avitan, Ruben Chi, Heidi Linck en Dani Apeldoorn.

Samenwerking Power Plug NL

Power Plug NL wil talentontwikkeling en ondernemerschap onder Arnhemse jongeren stimuleren, motiveren en activeren door middel van coaching en het aanbieden van de nodige tools om zich verder te ontplooien. In de komende maanden ondersteunt Cultuur Oost het traject van vier artiesten op weg naar hun eigen release. Er wordt muziek gemaakt over en met inwoners uit de wijk, met gelijkheid, activisme en covid19 als thema. Video’s leggen de voortgang vast en de resultaten worden in het najaar uitgebracht en gevierd met twee release parties: Een voor de scene een voor de sector.

Power Plug Def

v.l.n.r. RC, De Chief, Nuriz2s en Relly

“Niet Uitgesproken” is een spoken word track van Jorn Ambaum a.k.a. De Chief, over zijn perspectief op Black Lives Matter, geproduceerd door Timme de Knegt a.k.a. Jango Beats.

Samenwerking WIEBERT_residentie

Een winkelpand aan de Lange Hezelstraat 4 in het centrum van Nijmegen zal de aankomende maanden worden ingezet als residentie voor zes kunstenaars die ieder het pand een maand zullen gebruiken als atelier. Gedurende deze maand waarin de kunstenaar naar een eindproduct toewerkt, is het werkproces van de kunstenaar voor de passant te volgen in de etalage en op gezette tijden via een online livestream.

Verhalen uit de wijk

Samen met Radio Macaroni en Radio Stadsfabriek maken we van deze tijd gebruik om de binnenwerelden van medestadsgenoten te leren kennen. Kunstenaars halen verhalen op uit de verschillende wijken en deze worden in allerlei verschillende vormen gedeeld via de stadsradio. Zo worden allerlei verschillende verhalen bij elkaar gebracht en met elkaar verbonden op één platform.

De kunstvakdocenten van de toekomst

Vijf Gelderse kunstenaars uit het non-formele circuit, de urban arts en de film worden gecoacht door Daniëlle Bouwmeester op het gebied van procesgerichte didactiek. Tijdens dit traject werken zij aan het maken van een tutorial te gebruiken in het onderwijs en onderzoeken ze waar een goede cultuureducatieve tutorial aan moet voldoen.

Lees meer

Tutorial 2

v.l.n.r. Victoire Elekonawo, Nena Tijsma, Xander van Soelen, Jeroen Lazeroms, Jesse Laport en Daniëlle Bouwmeester

Vakantieweek voor kwetsbare kinderen

Binnen een onderzoeksgroep, een zogenaamd LAB, ontwikkelen we met verschillende partners een duurzaam concept voor een vakantieweek voor kwetsbare kinderen. Een groep die van de huidige crisis extra veel nadelige gevolgen ervaart. Het plan moet de doelgroep ondersteunen en toekomstbestendig zijn. Mocht de onderzoeksgroep ver genoeg komen, dan zal in de zomer van 2020 een pilot plaatsvinden. Het programma van de vakantie week zal gevuld en georganiseerd worden door professionals in de kunst, sport en zorg en welzijn.

Kunstwerk TV Arnhem

Het is een gegeven dat mensen met een beperking de activiteitencentra niet kunnen bezoeken. Het ontbreken van een zinvolle dagbesteding en maatregelen van het RIVM maakt dat de dagstructuur verandert. Voor een grote groep betekent dit thuiszitten en -blijven, familie en vrienden niet kunnen zien. Mensen met een handicap zijn dikwijls gevoeliger voor psychische klachten dan anderen. Net zoals ieder ander hebben zij ook talenten. Voor kunstenaars ontbreken op dit moment podia om kunsten te tonen. Kunst en deelname aan kunst biedt troost, activeert, verbindt, heeft een positieve invloed op kwaliteit van leven. Met dit project willen we deze initiatieven uitbreiden en verduurzamen door een digitaal podium te ontwikkelen en aan te bieden op weg naar de anderhalfmetermaatschappij.

Filmen en editen voor kunstvakdocenten uit Brummen

Vijf kunstvakdocenten (1 beeldend en 4 muziek) uit Brummen leren hoe ze moeten filmen en editen. Onder begeleiding van filmmaker Inge Theunissen (ItMoves) leren ze eigen lesmateriaal te verfilmen en editen. De filmcoach voert de eindredactie. Na afloop kunnen de vakdocenten een kwalitatief product ontwikkelen voor het onderwijs. Na het schrijven van scripts, starten de opnamen begin juli. Eindmontage en afronding zijn gepland voor september.

Topics

Advies Kunst en Cultuur
Angela Verdurmen

Contact

Angela Verdurmen

Ik ben vooral bezig met talentontwikkeling en jongeren en volg wat er speelt bij de opleidingen dans, bij gezelschappen en bij jonge makers.

Stel een vraag