Advies bij cultuurbeleid

Cultuur Oost helpt de provincie bij het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurbeleid. Zo draagt cultuurbeleid bij aan het woon-, leef- en werkklimaat van Gelderland. Cultuur Oost inspireert en adviseert ook gemeenten bij het realiseren van cultuurbeleid, zodat het beoefenen en beleven van cultuur voor alle Gelderse inwoners en bezoekers bereikbaar is. Dit draagt bij aan hun welzijn.

berkelzomp muldershuis eibergen2

In onze advisering hebben we aandacht voor de lokale en regionale situatie, bekijken we beleid integraal; wat cultuur ook voor andere sectoren en vice versa kan betekenen. Het liefst betrekken we daarbij ook de zienswijzen van inwoners, want voor hen is het uiteindelijk bedoeld.

“Cultuurbeleid geeft houvast om als gemeente regie te kunnen voeren vanuit haar stimulerende rol op het realiseren van gemeentelijke doelstellingen.” Grethe van ’t Foort - gemeente Maasdriel

Wij stimuleren lokale en regionale netwerkverbanden. Zo ook in de driehoek: gemeenten, culturele instellingen en het onderwijs of in de vierhoek, met het sociaal domein er nog bij. In deze netwerkverbanden wordt in gesprek met elkaar de stap gemaakt van beleid naar praktijk en vice versa. Iedereen draagt daarin bij vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid.

De maand van Berkelland

De maand juni van 2020 stond in het teken van verhalen van inwoners over hun eigen leven in Berkelland. Wat maakt dat zij prettig leven en wonen in hun gemeente? De Maand van Berkelland is ontwikkeld door Cultuur Oost en Bureau Ruimtekoers in opdracht van de Gemeente Berkelland die nieuwsgierig is naar hoe de inwoners de eigen woonomgeving beleven. Via persoonlijke verhalen haalde de gemeente informatie op om een gezamenlijke toekomstdroom voor cultuur en erfgoed op te stellen. Deze droom is de kapstok voor toekomstig cultuur- en erfgoedbeleid. www.maandvanberkelland.nl

Een museumvisie voor Winterswijk

In 2020 gaf wethouder cultuur van Winterswijk, Henk Jan Tannemaat, opdracht aan Cultuur Oost om een integrale museumvisie te ontwikkelen, dit in nauwe samenwerking met de musea en met inbreng van de inwoners van Winterswijk. Twee adviseurs van Cultuur Oost begeleiden dit proces.

De adviseurs werken zeer intensief samen met de zogenaamde ‘kernwerkgroep’, om zo tot een gemeenschappelijke en breed gedragen visie te kunnen komen. Deze kernwerkgroep bestaat uit de vier huidige musea in Winterswijk: De Wereld van Wenters, Villa Mondriaan, Transit Oost en Terra Temporalis. Daarnaast worden ook andere relevante partijen betrokken in de werksessies, zoals Het Art-Deco Theater Astoria, De Jacobskerk, De Synagoge, kunst -en erfgoed evenement KunstOer en de VVV-100% Winterswijk.

In de eerste werksessies zijn de waarden, rollen, kansen, mogelijkheden, drempels, uitdagingen en ambities van de Winterswijkse musea uitgebreid verkend. Er is nu vertrouwen, openheid en bereidwilligheid om intensiever samen te gaan werken en het verhaal van Winterswijk nog beter te vertellen aan de eigen inwoners en de vele toeristen. Vanuit dit vertrouwen bouwen we verder aan de vormgeving van de gemeenschappelijke droom, de basis voor de visie. In de werksessies wordt niet alleen aandacht besteed aan de visie, maar ook aan deskundigheidsbevordering  Zo wordt er een sessie gewijd aan de mogelijkheden voor  aanvullende financiering.

Naast de werksessies, de kern van het proces, is er ook een klankbordgroep samengesteld. Dit is een club deskundigen op allerlei gebied. De rol van de klankbordgroep is om op afstand mee te kijken, creatief en innovatief mee te denken en om met onafhankelijk advies te komen voor de musea èn de gemeente. In deze klankbordgroep zit een specialist erfgoed- en musea, de directie van een centrum voor de kunsten, een cultureel ondernemer en een jonge kunstenaar.

De museumvisie zal in het najaar van 2021 klaar zijn.

Cultuur Oost begeleidt de ontwikkeling van een integrale museumvisie in Winterswijk, in nauwe samenwerking met de musea en met inbreng van de inwoners van Winterswijk. film: Sonny Krosenbrink

Topics

Advies Overheid
Heleen Elbers

Contact

Heleen Elbers

Ik ben een procesgerichte adviseur die energie haalt uit het aangaan van langdurige relaties met gemeenten.

Stel een vraag