Bijeenkomst Netwerk Cultuurpunten

Gelderland telt 26 Coördinatiepunten Cultuureducatie. Deze cultuurpunten vormen een belangrijke schakel tussen de scholen en hun culturele omgeving. Om hen hierin te ondersteunen faciliteert Cultuur Oost het Netwerk Cultuurpunten.

CCE netwerk sep2020

Digitale netwerkbijeenkomst

Op maandag 24 januari 2022 organiseert Cultuur Oost op verzoek van alle leden een digitale netwerkbijeenkomst waarin we kennis, ervaring en goede praktijkvoorbeelden gaan uitwisselen. Dit doen we rondom enkele vragen die we in december bij de leden hebben geïnventariseerd:

  • Hoe blijf ik als cultuurpunt geïnspireerd en houd ik cultuureducatie levend in de waan van de dag?
  • Van ad-hoc handelen naar een langere termijnstrategie. Hoe ben ik beter voorbereid op eventuele nieuwe Coronagolven? Wat is er nodig en onder welke (zakelijke en praktische) voorwaarden? Wat vraagt dit van onze jaarplanning?
  • Een goede samenwerking met kunstvakdocenten, hoe pak ik dat aan? Hoe ga ik om met digitaal aanbod van vakdocenten, hoe houd ik zicht op de kwaliteit? Maar ook hoe zorgen we voor een goede duurzame samenwerking en houd ik mijn netwerk van vakdocenten actueel?
Miranda Siemelink

Contact

Miranda Siemelink

Ik breng als adviseur mensen bij elkaar, stel graag vragen maar luister nog liever. Om zo samen op zoek te gaan naar paden en nieuwe wegen om te nemen in de zoektocht naar de antwoorden. Realistisch, persoonlijk en helder.

Stel een vraag