De kracht van kunst in het mbo - Vervolgsessie

Tijdens De kracht van kunst in het mbo op woensdag 9 november inspireerden professionals uit het veld je met good practices. Ze vertelden over de koppeling met onderwijsinhoud, zoals burgerschap, laten zien welke bijdrage cultuureducatie levert aan gelijke kansen, en gaven inzicht in de culturele sector als werkveld. Op woensdag 22 maart 2023 is een digitale vervolgsessie op deze bijeenkomst gepland. 

MBO_YTR1180

Tijdens de sessie laten professionals uit het veld zien hoe zij kunst en cultuur inzetten in het mbo. Edith Huis in ’t Veld en Karin Bisseling van het Graafschap College en Chaim van Rens van ROC Nijmegen delen hun (leer)ervaringen op het gebied van kunst en cultuur voor mbo-studenten. Marie-Louise van Nieuwenburg van het Fonds voor Cultuurparticipatie vertelt over de regeling Cultuureducatie mbo. Gedurende deze digitale bijeenkomst is er veel ruimte om vragen te stellen en kennis met elkaar te delen. 

Programma  

Opening 
Tim Pardijs, adviseur Cultuur Oost, opent de vervolgsessie De kracht van kunst in het mbo. 

Graafschap College over project Kunstig en MBO Cultuurkaart 
In 2021 zijn Edith Huis in ’t Veld en Karin Bisseling (projectleiders) gestart met het project Kunstig met als doel het cultureel bewustzijn van studenten en medewerkers op het Graafschap College te bevorderen. Vanuit het project Kunstig is de deelname van het Graafschap College aan de landelijke pilot MBO Cultuurkaart geïnitieerd. Dit voorjaar start de implementatie van deze pilot. Door deelname kunnen docenten (met name burgerschap) naar eigen inzicht culturele activiteiten inkopen voor de studenten. Dat kan een voorstelling op school zijn over onderwerpen als zelfontwikkeling, seksualiteit, of andere maatschappelijke thema’s, maar ook activiteiten buiten de school. Via het platform van CJP worden vraag en aanbod samengebracht. Culturele instellingen en scholen kunnen elkaar ook zelf benaderen. 
Edith en Karin delen hun leerervaringen, die mogelijk ook interessant zijn voor andere mbo’s die overwegen deel te nemen aan de pilot. Ze vertellen over het besluitvormingsproces (budget) en de voorbereiding van de implementatie (o.a. rollen toebedelen, testsessie, communicatieplan, afstemming culturele sector en CJP). Namens CJP is Jennet Sintenie aanwezig om vragen te beantwoorden van deelnemers.  

ROC Nijmegen over Persoonlijk Burgerschap
Chaim van Rens is projectleider Persoonlijk Burgerschap voor ROC Nijmegen, waarbij hij studenten enthousiast maakt om meer over hun omgeving te ontdekken en zichzelf beter te leren kennen. Studenten kiezen bij Persoonlijk Burgerschap uit meer dan 50 verschillende excursies, rondleidingen en workshops op het gebied van cultuur, geschiedenis, kunst en maatschappij. Om vervolgens op pad te gaan, buiten de deuren van het ROC. Want burger ben je niet alleen in een klaslokaal. Er doen zo’n 1600 studenten aan mee. Chaim vertelt over de start van zijn burgerschapsprogramma, hoe hij zijn team(s) meekreeg en deelt andere tips. 

FCP over regeling Cultuureducatie mbo 
Ingrid Henzen, programma-adviseur bij het Fonds voor Cultuurparticipatie, geeft een korte toelichting op de regeling Cultuureducatie mbo.  

Voor wie? 

De digitale vervolgsessie is voor mbo-professionals die graag meer willen weten over cultuureducatie in het mbo. Het is niet nodig dat je de eerste sessie op 9 november hebt bijgewoond. 

Terugblik eerste bijeenkomst 9 november

Op 9 november 2022 was de eerste bijeenkomst De kracht van kunst in het mbo. Lees hier het verslag. 

Deelnemen aan de digitale sessie 22 maart

Gebruik deze Zoom-link voor toegang tot de digitale sessie.
Heb je vragen? Neem gerust contact op met Tim Pardijs via
timpardijs@cultuuroost.nl.

 

Marjon Buning

Contact

Marjon Buning

Samen werken aan goede cultuureducatie voor iedere jongere in Gelderland! Daar zet ik me als adviseur voor het VO en het MBO graag voor in.

Stel een vraag