De kracht van kunst in het mbo - Vervolgsessie

Tijdens De kracht van kunst in het mbo op woensdag 9 november inspireerden professionals uit het veld je met good practices. Ze vertelden over de koppeling met onderwijsinhoud, zoals burgerschap, laten zien welke bijdrage cultuureducatie levert aan gelijke kansen, en gaven inzicht in de culturele sector als werkveld. Op woensdag 22 maart 2023 is een digitale vervolgsessie op deze bijenkomst gepland. Tijdens deze sessie praten we door over de thema’s die tijdens de bijeenkomst in november aan bod zijn gekomen en is er ruimte voor uitwisseling. Samen kijken we naar de toekomst van cultuureducatie binnen het mbo.

MBO_YTR1180
Marjon Buning

Contact

Marjon Buning

Samen werken aan goede cultuureducatie voor iedere jongere in Gelderland! Daar zet ik me als adviseur voor het VO en het MBO graag voor in.

Stel een vraag