De Kracht van Kunst in het Onderwijs #3: Kansen in het vmbo

Ook in het vmbo verdienen leerlingen het om hun culturele en creatieve ontwikkeling te bevorderen. Wat is daarvoor nodig en wat zijn nu de kansen voor kunst en cultuur in het vmbo? We kijken in deze bijeenkomst o.a. naar hoe kunst en met name creativiteit de eigenwaarde van leerlingen kan versterken. Hoe maken we de talenten zichtbaar en waar blinkt de vmbo-leerling nu echt in uit? Wat kunnen we juist nu inzetten en verstevigen voor ons kunst- en cultuuronderwijs?

set-accessoires-pop-art-stijl_24908-61841

In deze 3e sessie van De Kracht van Kunst in het Onderwijs besteden wij aandacht aan de kansen in het vmbo. Inspirerende gastsprekers nemen ons mee in de onderwijspraktijk en de kansen die zij zien. Ook kijken we naar best practices van collega’s die door het inzetten van kunst een activerende en betekenisvolle context voor de leerling creëren. Er is tevens ruimte voor gesprek en netwerken.

Het programma van deze sessie zal een combinatie zijn van inspiratie en uitwisseling en de start van een nieuw VMBO netwerk in Gelderland.

Gastspreker Gerjan van Dijken deelt een toekomstvisie op kunstonderwijs en geeft ons een inkijkje in de lessen kunst- en cultuureducatie van het Sprengeloo in Apeldoorn waar hij locatiedirecteur is. Daar staat leren door te doen centraal. Daarnaast is hij met twee collega-scholen en de gemeente Apeldoorn de campagne Trots op vmbo gestart.

Ismail Aghzanay

Gastspreker Ismail Aghzanay is oud-cabaretier, leraar van het jaar 2018 Rotterdam en ambassadeur van het landelijk initiatief DeBaanVanHetLeven. Met zijn humor, interactie en kwetsbaarheid zorgt hij voor een inspirerende en motiverende kijk op de vmbo-leerling.