De kracht van kunst in het onderwijs #1: curriculum.nu

Denk mee over cultuureducatie in het onderwijs van de toekomst

De landelijk vastgelegde onderwijsinhoud is niet meer actueel. Het is tijd voor een nieuw curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. 125 leraren en 18 schoolleiders hebben de benodigde kennis en vaardigheden in kaart gebracht in negen leergebieden. Kunst en cultuur is er daar een van.

Schermafbeelding 2019-11-27 om 16.56.42

Op 12 februari organiseert Cultuur Oost als eerste in een reeks van zes een kennisdelingsbijeenkomst over curriculum.nu. Experts die nauw betrokken waren bij het voorstel voor nieuwe kerndoelen vertellen je wat curriculum.nu precies is. Wat zijn de veranderingen ten opzichte van de huidige kerndoelen en eindtermen. Hoe verloopt het proces en wat is de inhoud voor kunst en cultuur? Ook worden mogelijkheden geschetst hoe je hier nu al mee kunt werken.

Leraren en schoolleiders van het ontwikkelteam Kunst & Cultuur presenteren hun voorstellen voor een herzien curriculum. In dit leergebied hebben de vakken beeldende vorming, ckv, dans, drama, handvaardigheid, kunst algemeen, muziek, tekenen en textiel een plek.