Landelijke bijeenkomst Amateurkunstondersteuning

In samenwerking met Koornetwerk Nederland, Huis voor de Kunsten Limburg, Kunstloc Brabant, Platform Amateurkunst Amersfoort, Amsterdams Fonds voor de Kunsten, Art-Fact Tilburg en Cultuurmakelaar Oldenzaal organiseert LKCA de tweede landelijke netwerkbijeenkomst voor Amateurkunstondersteuning in 2021.

Hector J. Rivas

De belangrijkste thema’s zijn:
• Versterken organisatiekracht en ontwikkeling van amateurkunstgroepen
• Behoefte en bereik informele amateurkunstgroepen, waaronder jongeren
• Afstemming en samenwerking tussen lokale, provinciale en landelijke ondersteuners van amateurkunstgroepen.