Symposium: 'Veerkracht: inwoners in beweging met cultuur'

De decentralisatie van het sociale domein lijkt alweer ver achter ons te liggen. In elke gemeente zijn vormen van ondersteuning ingekocht en daar wordt in de praktijk volop mee gewerkt. We zien dat veel gemeenten kampen met grote financiële tekorten bij het uitvoeren van hun beleid. Dat roept de vraag op of ook andere beleidsdomeinen een bijdrage kunnen leveren aan oplossingsrichtingen voor de grote opgaven binnen het sociale domein.

De zoektocht naar andere aanpakken met een positief en creatief vertrekpunt gaat uit van de behoeften van de (kwetsbare) inwoner. Want zolang we blijven denken in termen van onvermogen van inwoners, stimuleren we hun maatschappelijke deelname niet en sluiten we mensen bewust of onbewust uit. Inwoners in kwetsbare posities zijn gebaat bij een veilige plek waar ze hun verhaal kwijt kunnen en positieve ervaringen opdoen. Actief iets met kunst, erfgoed of cultuur doen helpt daarbij: het vergroot de veerkracht van inwoners. Maar hoe doe je dat?

Op 12 november organiseren Rijnbrink, CultuurOost, LKCA, Spectrum en CultuurCollege het symposium Veerkracht: inwoners in beweging met cultuur. Onder begeleiding van dagvoorzitter Janita Tabak, reiken we deze dag beleidsmakers bij overheden, culturele organisaties en welzijnsinstellingen in Oost Nederland verschillende perspectieven aan om dit te realiseren.

2-spel
Thorsten Blokzijl

Contact

Thorsten Blokzijl

Wij organiseren fysieke en online trainingen voor professionals werkzaam in de kunsten, het onderwijs en de erfgoedsector.

Stel een vraag