taNDem - Pitch je idee online!

taNDem is een grensoverschrijdend kunst- en cultuurproject in de EUREGIO. Na drie succesvolle themajaren is 2021-2022 een ‘taNDem gap year’. Een jaar met een iets andere focus dan we gewend zijn. In het gap year ligt de nadruk op het ontstaan van projecten, kennisuitwisseling en netwerkvorming.

89675611_1426258264223010_3427626658054537216_o

Hiervoor is een taNDem toolkit ontwikkeld waarmee kunstenaars geholpen worden bij het voorbereiden van een Nederlands-Duits kunst- of cultuurproject. Denk hierbij aan het schrijven van een goed projectvoorstel, het zoeken van financieringsbronnen en het aangaan van waardevolle nieuwe contacten. Heb je een idee om grensoverschrijdend samen te werken? En heb je al een partner uit het buurland of ben je nog op zoek? Geef dan een pitch over je idee op maandag 19 april of woensdag 21 april.

Johan Godschalk

Contact

Johan Godschalk

Het grootste deel van mijn werk bestaat uit dienstverlening aan gemeenten die kunst en erfgoed van betekenis willen laten zijn.

Stel een vraag