Webinar curriculum.nu Kunst & Cultuur

In het afgelopen anderhalf jaar hebben 125 leraren en 18 schoolleiders voor negen leergebieden voorstellen opgesteld voor de integrale curriculumherziening van het basis- en voortgezet onderwijs. Kortom, zij hebben zich gebogen over de vraag wat alle leerlingen moeten kennen en kunnen. Op 10 oktober 2019 zijn deze voorstellen overhandigd aan de minister van basis- en voortgezet onderwijs. Je kunt de definitieve voorstellen vinden op www.curriculum.nu. Heb je vragen over het proces van de herziening of over de inhoud van de voorstellen? Dat kan tijdens diverse webinars.

Schermafbeelding 2019-11-27 om 16.56.42

Leraren en schoolleiders van het ontwikkelteam Kunst & Cultuur presenteren hun voorstellen voor een herzien curriculum. In dit leergebied hebben de vakken beeldende vorming, ckv, dans, drama, handvaardigheid, kunst algemeen, muziek, tekenen en textiel een plek.