ANBI

Stichting Cultuur Oost heeft sinds 25 september 2019 een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor is de stichting vrijgesteld van het betalen van erf- of schenkbelasting en is een schenking aan Cultuur Oost fiscaal aftrekbaar.

Bedrijfsgegevens

Stichting Cultuur Oost
Vossenstraat 6
6811 JL Arnhem
026 3519029

info@cultuuroost.nl
www.cultuuroost.nl

Bank: IBAN NL 19INGB0002390534
BIC: INGBNL2A
KVK-nummer: 61005517
BTW-nummer: NL854161326B01
RSIN: 854161326

Samenstelling Raad van Toezicht

Drs. R.C. König – voorzitter
M.E.B.G. van Baars
A. van Dijk
Drs. B.L.M.T. van Moerkerk
C.M. Tijhuis

Doelstelling
Cultuur Oost betrekt kunstenaars en culturele instellingen bij actuele opgaven in het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en de politiek. Met advies, kennis, netwerken en innovatie vergroot Cultuur Oost de impact van de creatieve kracht van kunst in Gelderland.

Wij werken aan de provinciale ambities op het gebied van cultuureducatie, cultuurparticipatie, talentontwikkeling en maatschappelijke opgaven voor alle inwoners van Gelderland, met bijzondere aandacht voor kinderen, jongeren, ouderen, mensen met een zorgvraag en nieuwkomers. Dit doen wij door:

1. Het ontwikkelen, beschikbaar stellen en verspreiden van kennis
2. Advies, coaching en begeleiding
3. Het leggen van strategische verbindingen en het onderhouden van kennisgedreven netwerken
4. Deskundigheidsbevordering in het veld

Governance Code Cultuur

Cultuur Oost hanteert de Governance Code Cultuur, een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

Jaarverslag en financiële verantwoording

Jaarverslag 2019 met jaarrekening

Jaarverslag 2018 met jaarrekening