Bijeenkomst ‘Iets met urban’

Op 24 september organiseerde Cultuur Oost de bijeenkomst ‘Iets met Urban’ samen met de Vereniging Gelderse Podia en het Gelderland Renaissance hiphop-netwerk’.

iets met urban convenant 24 sep 2021

Ondertekening van het convenant: Iets met urban

Tijdens deze bijeenkomst spraken Flip the script en wethouder cultuur van de gemeente Nijmegen Noël Vergunst over hiphop en urban en de brug naar de culturele sector. Samen met performances van Ruben Chi en Dani Apeldoorn en spontane cypers van het netwerk was het een waar spektakel.

Convenant ‘Iets met urban’

Tijdens dezelfde bijeenkomst is het convenant ‘Iets met Urban’ ondertekend. Een convenant waarin de VGP en Cultuur Oost afspreken zich voor de komende 4 jaar in te zetten voor jongerencultuur en hiphop in de provincie Gelderland.
Jongerenpanels zijn onder begeleiding van Cees de Beer bezig met het uitwerken van ‘Iets met Urban’. Dit najaar worden bij diverse podia ‘Iets met urban’ sessies georganiseerd om het draagvlak voor jongerencultuur op lokaal niveau te vergroten. De samenwerkende podia zullen zich in 2022 inzetten voor: kennisdeling rondom jongerencultuur, het creëren van vrije ruimte in de programmering en het aangaan van nieuwe samenwerkingen.

iets met urban bijeenkomst 24 sep 2021 flip the script

het nieuwe Nederlandse Online Hiphop platform Flip the Script

Inspiratiesessie voor beleidsambtenaren uit Gelderland

Voorafgaand aan de ‘Iets met urban’ werd een inspiratiesessie georganiseerd voor alle ambtenaren cultuur in Gelderland. Kunst & Cultuur in het sociaal domein was het thema voor deze bijeenkomst, daarom waren ook alle ambtenaren sociaal domein en jeugd- en jongerenbeleid uitgenodigd. Senior beleidsadviseur Gerthy Starink van Gemeente Rheden vertelde over hoe cultuurbeleid integraal, samen met het sociaal domein kan worden aangepakt en welke randvoorwaarden daarbij essentieel zijn. Daarna werden aan de hand van een posterpresentatie de bevindingen van Movisie rondom eenzaamheid onder jongeren besproken. Jongerenwerker en hip hop artiest Enoch Kawele nam vanuit zijn ervaringen in het jongerenwerk deel aan het gesprek en voorzag de deelnemers van inzichten over hoe jongeren te bereiken zijn en op welke manieren zij zich graag uiten.  Cultuur Oost organiseert in het eerste kwartaal van 2022 weer een inspiratie-sessie, gekoppeld aan een thema.

iets met urban – chi – 24 sep 2021

performance van Ruben Chi

Topics

Creatieve makers Netwerken Overheid
Thomas van der Ham

Contact

Thomas van der Ham

Kunst en cultuur gaan over identiteit, over perspectief en hoe we met elkaar om willen gaan.

Stel een vraag