Bootcamp CLOCK om je certificaat te halen

Een sfeerimpressie en verslag van de eerste Bootcamp CLOCK in Nederland op 16, 17 en 18 april 2019 in Arnhem

DAG 1 Dinsdag 16 april

Vandaag komen drie nieuwe kandidaten voor CLOCK naar Rozet in Arnhem om te beginnen aan het certificeringstraject. Met de digitale tool, die in een Europese community o.l.v. Denise Stanley is ontwikkeld, kunnen de kandidaten vaststellen op welk niveau zij expertise hebben opgebouwd in hun praktijk.

Als ik Rozet om 12.15 uur binnenloop zitten Enzo Pellegrini uit Italië en Wizdom uit Londen al vol op in overleg met Maribel Coco Perez en Saskia Kettelerij van Rozet. De voorbereidingen van dag 1 van de Bootcamp CLOCK worden gemaakt. Wizdom en Enzo vertellen over hun reis hiernaartoe. Meteen is duidelijk dat deze mannen veel reizen, veel verschillende landen bezoeken om de CLOCK Bootcamp te leiden en dat ze beschikken over een flinke dosis humor en levenservaring. Deze vermengen ze vrolijk met hun verhalen over muziek, vlieguren, gemiste douchebeurten, verkeerd gezette wekkers en hotelkamers.

clock bootcamp 1

Wizdom en Enzo Pellegrini leiden het CLOCK Bootcamp

Wizdom heet de kandidaten welkom en verteld iets over zijn achtergrond als rapper en muzikant. Door CLOCK kwam hij er o.a. achter dat hij ook een culturele ondernemer is, iets dat hij zich in de eerste periode van zijn carrière helemaal nog niet had gerealiseerd. Hij zegt: we moeten van het “imposter syndroom” af. Te vaak vragen we ons af of het wel toegestaan is dat we doen wat we doen? Zijn we wel goed genoeg, vallen we straks niet door de mand?

“Creatieve mensen reflecteren niet zo vaak op zichzelf en hun unieke expertise. Ze hollen van het ene naar het volgende project, terwijl in het reflecteren op je eigen werk juist de leeropbrengst zit voor jezelf. Je gaat je realiseren dat je het wél kan. Als je daarnaast bewijs blijft verzamelen, zoals e- mails, filmpjes, blogs, websites, brieven etc. zul je al gauw merken dat je heel véél bewijs hebt voor je vaardigheden en je kennis.

Als je met CLOCK aan de gang gaat moet je wel even over een drempel heen, omdat de taal soms lastig is. Dat kan ervoor zorgen dat je niet meteen herkent dat je bepaalde dingen al lang doet. Maar als we straks aan de gang gaan, helpen wij allemaal mee om je portfolio in te vullen en de begrippen te duiden.”
Wizdom gaat door de CLOCK-tool heen en laat iets zien van het bewijs dat hij zelf verzamelde, zoals deze rap die hij voor ons voordraagt:

The Music- GreenJade
Wizdom’s Verse

I had a finance meeting with my wife this morning
Who said the Gunz Down meetings were effecting the mortgage
Because I work a temp job if I ain’t there
Then I don’t get paid and the bank don’t care
That I’m trying to make a difference with the talents I have
But if I miss my direct debts then I’m losing my path
But my day job is making me sad and if I don’t do 40 hours a week
My wife will be mad
The other guys have permanent jobs and I don’t
And in her mind I do stuff that they won’t
But I’m trying to make a living on a promise of God
But I need this to make money because I’m sick of my job!

Enzo Pellegrini, Wizdom, Maribel Coco Perez, Saskia Kettelerij en Georgios Lazakis zijn allemaal aanwezig voor support, als peer reviewer, observer, translator (if necessary), want de hele Bootcamp wordt Engels gesproken. Je maakt direct kennis met de internationale community van CLOCK, die alsmaar groeit en waar mensen uit de hele wereld elkaar ontmoeten en met elkaar uitwisselen.

Creatieve mensen reflecteren niet zo vaak op zichzelf en hun unieke expertise. Ze hollen van het ene naar het volgende project, terwijl in het reflecteren op je eigen werk juist de leeropbrengst zit voor jezelf. 

Maribel, Saskia en Georgios hebben twee jaar geleden als eerste hun certificaat op masterniveau in Nederland gehaald. Zij waren de ‘proefkonijnen’ en hebben de tool gaandeweg mee helpen ontwikkelen, voor hen duurde certificering twee jaar!
Ondertussen is de tool veel verder uitgekristalliseerd en kun je het certificaat tijdens een Bootcamp in drie dagen halen.
Dit is de eerste Bootcamp in Nederland. Wizdom en Enzo hebben al een aantal Bootcamps begeleid in andere Europese landen. In Nederland volgt in november 2019 de volgende Bootcamp.

Tien kandidaten kunnen in Nederland het certificaat halen met een speciaal door drie Nederlandse organisaties beschikbaar gestelde bijdrage in de kosten. Het hele certificaat kost 1500 Euro, de eerste 10 kandidaten betalen, dankzij het LKCA, Rozet en Cultuur Oost slechts 500 euro!

Enzo vertelt dat CLOCK het onzichtbare zichtbaar gaat maken en dat het certificaat bepaald geen Mickey Mouse kwalificatie is. Hij bedankt de aanwezigen voor hun komst, en al bij voorbaat, voor hun bijdrage aan het programma. “We leren altijd en iedere keer, van en met elkaar. Je leert altijd iets.”

Dan zijn de kandidaten aan de beurt om zich voor te stellen en iets van hun verwachtingen aan te geven. Haico van Dijk heeft al een master op zijn naam staan die hij in Tilburg heeft gehaald als choreograaf. Hij is breakdanser en oprichter van 155, toch kiest hij ervoor om CLOCK te volgen.

Hij zegt dat CLOCK het mogelijk maakt om te bewijzen dat je een specialist bent in je eigen recht en dat je kennis en kunde uniek is en niet gebaseerd op kwalificaties die je in bestaande systemen hebt opgedaan. “Ik denk dat de wereld dit systeem nodig heeft, dat CLOCK de volgende en de huidige generaties gaat helpen. Daarom wil ik ook zelf peer reviewer worden om aan de community te bouwen en anderen verder te brengen.”

Georgios Lazakis onderschrijft de mening van Haico. “School is een plek waar mensen van elkaar leren. Dat is de basis van waaruit we kunnen groeien en ontwikkelen. We moeten de community groter maken om dit proces te bevorderen.”
En Maribel vult aan: “CLOCK is een goede tool om mee te geven aan mensen zodat ze hun niveau van functioneren kunnen vaststellen en kunnen leren van anderen en van elkaar.”

Gerdy is een autodidact die veel met beeldend doet. Ze denkt dat ze ondertussen weet wat ze wil worden (ze is nu 39 jaar).”Je moet altijd blijven leren en je innerlijke kind blijven voeden. Ik heb heel veel verschillende dingen op verschillende manieren geleerd en nu wil ik heel graag valideren waar ik voor sta. Ik maak makers, en mensen waarderen wat ik doe vaak niet op de juiste manier. Ik wil jonge makers de ruimte bieden om te ontwikkelen wat zíj willen en ze dichter bij zichzelf als creatieve maker brengen. Ik verwacht dat CLOCK me gaat helpen om beter te kunnen aantonen wat mijn werkwijze, en wat mijn waarde is.”

Wizdom: “Heel veel van wat we leren, leren we van elkaar. Overal waar ik kom vertellen mensen identieke verhalen: We waren min of meer gedwongen om de weg van het formele onderwijs te volgen, maar pasten niet helemaal in het systeem. Veel mensen die ik ontmoet bij CLOCK hebben het wel geprobeerd maar waren net niet succesvol op dit pad. Door CLOCK ontdek je dat je er niet alleen voor staat. Veel mensen kiezen uiteindelijk voor het begeleiden van jongeren of jongere mensen. Ze weten uit eigen ervaring hoe lastig de formele weg is en willen een alternatief bieden.”

Saskia herkent dit helemaal: ”Ik was een drop-out die zich niet goed voelde en liep daar jaren mee rond. Nu ben ik een drop-in en ik ben er trots op! Met CLOCK heb ik dat aapje op mijn schouder eindelijk weg gekregen. Nu weet ik: ik kan het, ik ben goed genoeg en ik ben trots op wat ik doe en kan.”

Ik verwacht dat CLOCK me gaat helpen om beter te kunnen aantonen wat mijn werkwijze, en wat mijn waarde is.

Na deze introductie gaan de kandidaten aan de slag om hun portfolio in te vullen. Wizdom legt de verschillende begrippen nog eens uit en zegt bemoedigend: ”je kunt je portfolio invullen met: things that are, things that can be en things that can be made.” En dan wandelt hij door zijn eigen portfolio op het digibord en legt nog een paar begrippen uit.

Langzamerhand wordt duidelijk wat de bedoeling is. De kandidaten hebben ieder een laptop vol bewijsstukken meegebracht en zullen de middag gebruiken om veel vragen te stellen met elkaar in discussie te gaan over de juiste plek voor hun projecten in de tool en over de bewijslast die ze verzameld hebben.
De kop is er af. Als ik Rozet verlaat deze dag zullen de kandidaten nog tot 19.00 uur doorwerken.

clock bootcamp 2

De kandidaten hebben ieder een laptop vol bewijsstukken meegebracht.

DAG 2 Woensdag 17 april

Dag twee start met alle kandidaten die al licht vermoeid zijn maar super gemotiveerd. Iedereen wacht op elkaar onderaan de trappen van Rozet en gezamenlijk klimmen we naar de tweede verdieping om te starten met de mentor discussie in de groep.
Dit houdt in dat kandidaten een aantal vragen gaan beantwoorden die duidelijk maken hoe zij het CLOCK-proces zijn gestart, wat de sterkste competenties in hun portfolio zijn en wanneer zij erachter zijn gekomen dat dit hun krachtigste competenties waren.

Vervolgens vertellen de kandidaten over hun professionele ontwikkeling in de laatste 2 jaar en welke vaardigheden (die ook benoemd worden in het CLOCK-model) hierin een rol hebben gespeeld. Het gaat daarbij om creatief ondernemerschap, het delen van kennis en skills, het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Daarna komen nog het coachen van anderen, innovatie die je hebt ingebracht in je professionele werk en bewijs dat je jouw waarden in je professionele werk hebt toegepast. Het gesprek gaat over wat dit heeft opgeleverd voor jouw praktijk.
Tenslotte beschrijven de kandidaten wat voor hen prioriteit heeft in hun toekomstige ontwikkeling. Hoe ga je uit dit gesprek, wat doe jij over 10 jaar of als dat te ver weg is, volgend jaar? Wat zijn je plannen om de ontwikkeling die je voor ogen hebt te realiseren?

Het is interessant om de gesprekken te volgen. Ik zag hoe bij de verschillende kandidaten inzicht ontstond door de dialoog met de mentor en peer reviewer. Diepgaander inzicht over je eigen rol, wat jij hebt gedaan in het proces of om te komen waar je nu bent. Een groeiende overtuiging van de waarde en schoonheid van dat wat je hebt ondernomen of wat je hebt ontwikkeld. Meer inzicht in de methoden en werkwijzen en de persoonlijke waarden die eraan ten grondslag liggen. Ik zag allemaal kwartjes vallen en ik zag de kandidaten groeien, een heel mooi proces!

I will look for positive collaboration and inspiration in the future instead of people that take me down.

DAG 3 Donderdag 18 april

Op de laatste dag gaan kandidaten de professional dialogue opnemen op video. Maar voor we dat gaan doen zingen we eerst voor Wizdom die vandaag jarig is! Een berg soesjes en aangestoken waxinelichtjes bij binnenkomst in ons lokaal markeren deze gebeurtenis.

Een professional dialogue, betekent dat de kandidaten de geoefende vragen gaan opnemen op video. In de ene ruimte zitten Peer reviewer 1 en mentor, in de andere zitten een translator en een observer en de kandidaat. De vragen die we gisteren hebben geoefend worden opnieuw gesteld en de kandidaten geven to the point, met een veel scherper inzicht de antwoorden die ze hebben geoefend. Vervolgens stelt de Peer reviewer verdiepende -voor de kandidaat nog onbekende- vragen die eveneens beantwoord moeten worden om het inzicht en de kennis te checken.

Ik ben bij de opname van een van de kandidaten en zie dat ze gegroeid is in de afgelopen drie dagen. Er is overtuigingskracht gekomen waar eerst nog voorbehoud was. Zelf verwoordt ze het zo: “I am aknowledging myself now, I feel empowered by the proces and by the support of others. I am proud of my own values and I realise this now and can ask for support and help to develop even further. I will look for positive collaboration and inspiration in the future instead of people that take me down. I will embrace myself as a woman, a professional and a teacher.”

De CLOCK kandidaten hebben hun werk bijna gedaan. Ze hebben nog drie maanden om een aantal referentiebrieven te verzamelen en het portfolio helemaal kant en klaar te maken. Dan volgt de controle door het SCQF en het assessment gesprek. Als die laatste stappen succesvol zijn afgerond, zijn er weer 3 nieuwe CLOCK’ers in Nederland.

Topics

Kunst en Cultuur Scholing
Angela Verdurmen

Contact

Angela Verdurmen

Bij Cultuur Oost zet ik me in voor participatie en talentontwikkeling.

Stel een vraag