Brede Regeling Combinatiefuncties

Per 2023 wordt de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) verlengd voor een periode van vier jaar. Uit deze regeling worden buurtsport- en cultuurcoaches mede gefinancierd. De BRC wordt niet automatisch verlengd en moet opnieuw aangevraagd worden als onderdeel van een Brede Specifieke Uitkering: de brede SPUK.  Hierin worden verschillende thema’s samengevoegd: sport en bewegen, gezondheid, sociale basis en cultuurdeelname.

photo-1580894732930-0babd100d356 kopie

Vanaf 8 februari jl. is het mogelijk om als gemeente in te tekenen op een Brede Specifieke Uitkering (SPUK), om de gezondheid, sport- en beweegstimulering, cultuurparticipatie te bevorderen en de sociale basis te versterken. Het gaat om één integrale uitkering van Rijk naar gemeenten. De publicatie van de regeling heeft plaatsgevonden. Let op: tot en met 31 maart 2023 kunnen de SPUK-middelen voor 2023 aangevraagd worden via DUS-I. Vervolgens is er tijd om richting het najaar 2023 aan een integraal plan van aanpak 2024-2026 te werken.

Nog vragen? Neem contact op met de regio-adviseur:

Topics

Advies Overheid
Heleen Elbers

Contact

Heleen Elbers

Ik ben een procesgerichte adviseur die energie haalt uit het aangaan van langdurige relaties met gemeenten.

Stel een vraag