Buzztours - sociaal artistiek samenwerken in de regio

Welke kansen biedt sociaal-artistiek samenwerken in een leerwerkplaats aan gemeentelijke overheden, zorg- en welzijnsinstellingen en culturele instellingen? En wat zijn de praktijkervaringen van initiatieven in je eigen regio 

image

Iedere middag rijdt er een bus met ruimte voor 20-25 mensen langs Gelderse good practices.

Buzzing around, onderweg en op reis

Om makers en beslissers te inspireren en handvatten te bieden om tot actie over te gaan organiseren Cultuur Oost en HAN Academie Mens & Maatschappij begin november vier buzztours rondom de sociaal-artistieke leerwerkpraktijk. Deelnemers maken kennis met Gelderse good practices en worden aangezet tot (regionale) visievorming en concrete veranderingen en verbeteringen in de praktijk.  

Samenwerking met artistieke en sociale kwaliteit

Elke Buzztour geeft inzicht in hoe professionals, docenten en studenten uit het culturele en sociale domein met ervaringsdeskundigen samenwerken in de kunsten, en welke obstakels er zijn om tot maatschappelijke impact te komen. Onderweg is er ruimte voor uitwisseling en reflectie en in het afsluitend gesprek van elke Buzztour presenteert een initiatief uit de betreffende regio zich. Doel van de Buzztours is om een bijdrage te leveren aan regionale visievorming en samenwerking op het gebied van inclusie en diversiteit tussen de domeinen kunst, zorg en welzijn.

Iedere middag rijdt er een bus met ruimte voor 20-25 mensen. Verzamelpunt voor vertrek en aankomst is bij de HAN (Kapittelweg 33, Nijmegen). Bij dit evenement worden de geldende corona-maatregelen gevolgd bij het vervoer per bus en op de verschillende locaties.

theateraanzspeelscollectieftheaterklaretaal

Gelderse good practices: Theater AanZ, Speels Collectief en Theater Klare Taal

Topics

Kunst en Cultuur Zorg en Welzijn
Rose Figdor

Contact

Rose Figdor

De kunst en het sociale domein kunnen veel voor elkaar betekenen. En ik help ze elkaar te vinden.

Stel een vraag