C-zicht: instrument voor cultuuronderwijs

Competenties cultuureducatie zijn een belangrijk handvat om het cultuuronderwijs vorm te geven: een hulpmiddel om te kijken, beoordelen, plannen en richting te bepalen. Basisscholen kunnen met C-zicht lijn en focus aanbrengen in hun culturele activiteiten en gericht werken aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen

Foto 1 C-zicht Foto Bart Versteeg.png

Een competentie is een samenhangend geheel van vaardigheden, kennis en attitude: iets kennen, iets kunnen en aangesproken worden op je houding. We onderscheiden drie culturele competenties waarmee een school de cultuureducatie een duidelijke richting kan geven:

1 onderzoekend vermogen
2 creërend vermogen
3 reflecterend vermogen

Deze drie vaardigheden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het cultuuronderwijs doet een beroep op alle drie de competenties tegelijk. Ze zijn als een driehoek, waarbij de top van de driehoek varieert met de competentie die op een bepaald moment de nadruk moet krijgen. Aan elke competentie is een aantal gedragsindicatoren gekoppeld: dat wat je bij een leerling wilt terugzien.

In totaal hanteert C-zicht zes competenties. Naast de competenties cultuureducatie zijn er drie algemene vaardigheden:

1 Vermogen zich te presenteren
2 Vermogen tot samenwerken
3 Vermogen tot zelfstandig werken

“We hadden behoefte aan meer body en visie in ons cultuuronderwijs. C-zicht hielp ons om bewuster na te denken over onze keuzes: waarom doe je wat je doet?” Harold Swinkels, zorgdirecteur SPO Condor

Lees in deze longread  de uitwerking van de competenties en indicatoren, praktijkinterviews en meer achtergrondinformatie.

C-zicht werd in 2006 geïnitieerd door Cultuur Oost en is in 2014 herzien samen met Kunstloc Brabant en Erfgoed Brabant.

 

C-zicht is een overzicht van de competenties die leerlingen ontwikkelen met cultuuronderwijs. Lees er alles over in deze publicatie (pdf).
Je kunt de lijst gebruiken om het belang van cultuureducatie goed te onderbouwen, om culturele activiteiten binnen de school af te stemmen, om het aanbod van cultuuraanbieders beter te beoordelen en om leerlingen te volgen in hun ontwikkeling. Daarmee breng je kunst en cultuur in het hart van je onderwijs.

Een schooldirecteur zei hierover: ‘Bewust cultuuronderwijs moet hetzelfde benaderd worden als rekenen, taal en lezen. Ons doel is namelijk kinderen in de maatschappij hun plek te laten vinden. Wij hebben een belangrijke focus op leerlingcompetenties, C-zicht helpt daarbij.’

Lees hier een artikel over C-zicht in KunstZone.

C-zicht - Competentie Onderzoekend Vermogen

Topics

Kennisbank Onderwijs
Reineke de Vries

Contact

Reineke de Vries

Als adviseur en coach werk ik samen met scholen, kunstenaars en culturele instellingen aan cultuureducatie met kwaliteit.

Stel een vraag