C-zicht: instrument voor cultuuronderwijs

Door

Reineke de Vries

Competenties cultuureducatie zijn een belangrijk handvat om het cultuuronderwijs vorm te geven: een hulpmiddel om te kijken, beoordelen, plannen en richting te bepalen. Basisscholen kunnen met C-zicht lijn en focus aanbrengen in hun culturele activiteiten en gericht werken aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen

dialoog004-c-zicht

Breng kunst en cultuur in het hart van je onderwijs.

Competenties cultuureducatie

Een competentie is een samenhangend geheel van vaardigheden, kennis en attitude: iets kennen, iets kunnen en aangesproken worden op je houding. We onderscheiden drie culturele competenties waarmee een school de cultuureducatie een duidelijke richting kan geven:

1 onderzoekend vermogen
2 creërend vermogen
3 reflecterend vermogen

Onderzoekend vermogen

De leerling kan vanuit een vraag zichzelf en zijn omgeving leren kennen.

Creërend vermogen

De leerling kan op eigen wijze vormgeven aan zijn ervaring, waarneming, verbeelding en kennis.

Reflecterend vermogen

De leerling kan terugkijken op eigen ervaringen, deze interpreteren en er betekenis aan geven.

Deze drie vaardigheden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het cultuuronderwijs doet een beroep op alle drie de competenties tegelijk. Ze zijn als een driehoek, waarbij de top van de driehoek varieert met de competentie die op een bepaald moment de nadruk moet krijgen. Aan elke competentie is een aantal gedragsindicatoren gekoppeld: dat wat je bij een leerling wilt terugzien.

Algemene competenties

In totaal hanteert C-zicht zes competenties. Naast de competenties cultuureducatie zijn er drie algemene vaardigheden:

1 Vermogen zich te presenteren
2 Vermogen tot samenwerken
3 Vermogen tot zelfstandig werken

Vermogen zich te presenteren

De leerling kan op een aantrekkelijke manier zichtbaar maken wat hij en/of de ander heeft gemaakt of ervaren.

Vermogen tot samenwerken

De leerling kan tot een gezamenlijk resultaat komen door eigen en andermans kwaliteiten te benutten.

Vermogen tot zelfstandig werken

De leerling kan bepalen welke taak hij wil uitvoeren, hiervoor verantwoordelijkheid nemen en deze in relatie tot zijn omgeving tot een goed einde brengen.

C-zicht is een overzicht van de competenties die leerlingen ontwikkelen met cultuuronderwijs. Je kunt de lijst gebruiken om het belang van cultuureducatie goed te onderbouwen, om culturele activiteiten binnen de school af te stemmen, om het aanbod van cultuuraanbieders beter te beoordelen en om leerlingen te volgen in hun ontwikkeling. Daarmee breng je kunst en cultuur in het hart van je onderwijs.

“We hadden behoefte aan meer body en visie in ons cultuuronderwijs. C-zicht hielp ons om bewuster na te denken over onze keuzes: waarom doe je wat je doet?” Harold Swinkels, zorgdirecteur SPO Condor

C-zicht werd in 2006 geïnitieerd door Cultuur Oost en is in 2014 herzien samen met Kunstloc Brabant en Erfgoed Brabant.

Topics

Kennisbank Onderwijs