Interne cultuurcoördinator PO, VO en cultuurbegeleider

De interne cultuurcoördinator (icc’er) op school is de spil voor goed cultuuronderwijs voor ieder kind. De cultuurcoördinator maakt en houdt iedereen enthousiast voor cultuur en creativiteit in de klas en is de verbindende schakel tussen school en culturele omgeving. De eerste cultuurcoördinator werd opgeleid in 2005, de 10.000e kreeg haar certificaat begin 2021.

pexels-photo-6941442

Icc’er in het Primair onderwijs

In het primair onderwijs is de interne cultuurcoördinator (icc’er) een bekend begrip. Dit zijn leerkrachten die een grotere verantwoordelijkheid in de school dragen voor het kwalitatief verankeren van het cultuuronderwijs in de praktijk en het schoolbeleid. Icc’ers vormen het aanspreekpunt binnen en buiten de school voor het cultuurprogramma in en met de school. Zij hebben daarvoor een extra training gevolgd bij een van de daarvoor opgeleide culturele instellingen in het hele land. Inmiddels zijn er bijna 10.000 gecertificeerde Interne cultuurcoördinatoren in het primair onderwijs. In Gelderland wordt de icc-training georganiseerd door CultuurCollege van Cultuur Oost.

De training

De icc-training biedt praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis om cultuuronderwijs op school optimaal vorm te geven, te stimuleren en te borgen. De icc-training bestaat uit acht bijeenkomsten van ieder drie uur. De totale studiebelasting is vijftig uur. Je schrijft als aankomend cultuurcoördinator een cultuurplan, werkt aan draagvlak binnen de school en ontwikkelt je binnen de verschillende rollen die je als cultuurcoördinator kunt vervullen.
In het cultuurplan dat je schrijft staat de visie van je school op cultuuronderwijs, met een plan van aanpak en een meerjarenplan. Een doordachte visie op cultuuronderwijs en passend beleid helpen om de kwaliteit en continuïteit van cultuuronderwijs te borgen. Cultuuronderwijs wordt onderdeel van het schoolplan en wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.

Naar icc-training

photo-5325931

Cultuurcoördinator in het Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs wordt kunst en cultuureducatie verzorgd door interne kunstvakdocenten. Anders dan in het basis onderwijs hebben deze leraren een opleiding gevolgd tot kunstvakdocent. Uit onderzoek blijkt dat deze vakdocenten behoefte hebben aan meer kennis en vaardigheden op het gebied van het ontwikkelen van beleid, onderhouden en opzetten netwerken, ontwikkelen en uitwerken van doorlopende leerlijnen en het creëren van draagvlak binnen de school en bij de directe omgeving. Verschillende culturele steuninstellingen hebben daarom het initiatief genomen een training op te zetten voor cultuurcoördinator in het voortgezet onderwijs. LKCA ondersteunt dit initiatief.

Pilot Training najaar 2021

Vanaf september 2021 starten in vier regio’s pilots van de Training Cultuurcoördinator VO.  De training biedt kennis en vaardigheden rondom: het ontwikkelen van cultuurbeleid, het opzetten en onderhouden van relevante netwerken, het ontwikkelen en uitvoeren van doorlopende leerlijnen en het creëren van draagvlak binnen de school en in de directe omgeving. Na succesvolle afronding van de training ontvang je het certificaat cultuurcoördinator voortgezet onderwijs van het LKCA, dat je kunt opnemen in je Lerarenportfolio.

Naar training Cultuurcoördinator VO

ICC VO image002

De eerste gecertificeerde cultuurcoördinatoren in het voortgezet onderwijs hebben in mei 2022 de pilot training in Gelderland afgerond met het presenteren van de inzichten die zijn opgedaan tijdens het praktijkonderzoek met persoonlijke vervolgstappen.

Post-hbo cultuurbegeleider

Het ontwikkelen van goed cultuuronderwijs en het begeleiden van collega’s hierin gaat niet vanzelf. Het vraagt om gedegen inhoudelijke kennis. Die kennis vergroten interne cultuurcoördinatoren (icc’ers) met de post-hbo Cultuurbegeleider.

Tijdens de opleiding worden de theorie en de praktijk op de eigen school slim aan elkaar gekoppeld. Zo ga je aan de slag met het ontwikkelen van een leerlijn. De opleiding is bedoeld voor leerkrachten die de basisopleiding Interne cultuurcoördinator hebben gevolgd. Na afronding van de opleiding voldoe je aan de SBL-competenties met taakverzwarende elementen en kom je dus in aanmerking voor een LB-functie. De opleiding is opgezet door Cultuur Oost en Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Naar Post-hbo cultuurbegeleider

image

Op woensdag 9 juni 2021 ontvingen 11 afgestudeerde cultuurbegeleiders hun post-hbo diploma.

Topics

Onderwijs Scholing
Annet Nieuwenhuizen

Contact

Annet Nieuwenhuizen

Scholen die (verder) aan de slag willen met cultuuronderwijs kunnen bij mij terecht.

Stel een vraag