Cultuureducatie thuis

De scholen zijn dicht en kinderen krijgen thuisonderwijs. Het is bijzonder om te zien hoe snel scholen, ouders, educatieve bedrijven, culturele instellingen en zzp’ers in actie komen om thuisonderwijs voor de leerlingen te organiseren.
De situatie rond de uitbraak van het corona-virus is bevreemdend en beangstigend, maar het biedt ook kansen voor het (door)ontwikkelen van online educatief aanbod en het verkennen welke online mogelijkheden er zijn voor cultuureducatie.

foto Hal Gatewood

Bijna alle scholen hebben inmiddels thuiswerk voor de leerlingen georganiseerd. Werkboeken en lesmateriaal zijn uitgedeeld en online leeromgevingen zijn aangemaakt. De focus ligt vooral op het herhalen van al aangeboden stof voor rekenen, taal, spelling en (voor)lezen.
Veel ouders zijn aan de slag gegaan om hun kinderen thuisonderwijs te geven. Zij hebben samen met hun kinderen schema’s opgesteld om structuur in de dag te brengen en enigszins in het schoolritme te blijven. Op deze schema’s komen, naast de genoemde vakken ook Engels, wereldoriëntatie en nieuwsbegrip voor. Soms staat er muziek of een andere kunstdiscipline op het programma.

Online educatief cultuuraanbod

BIS-instellingen, centra voor de kunsten en zzp’ers bieden online aanbod voor leerlingen. Maas theater en dans en Kwatta delen bijvoorbeeld registraties van voorstellingen. Bij enkele registraties van Kwatta staan opdrachten ‘Om thuis te doen’, waarmee je zelf aan de slag gaat met het thema van de voorstelling.

Zelf aan theater doen kan ook. Buro Bis plaatst op Instagram elke dag een nieuwe theaterles van 10 minuten voor kinderen van groep 3 t/m 5. Ook voor kleuters is dit heel geschikt. Oefeningen waarbij je moet doen alsof een muts iets anders is, bijvoorbeeld een schoen of een telefoon, zorgen ervoor dat kinderen hun energie kwijt kunnen en hun creativiteit wordt aangesproken.

Speciaal voor scholen heeft de uitgeverij Follow a muse de apps gratis toegankelijk gemaakt. In deze apps kunnen kinderen van alle groepen kennismaken met verhalen uit de kunst. Samen met het Koninklijk Concertgebouworkest, Teylers Museum, Nederlands Danstheater en Rijksmuseum van Oudheden zijn educatieve apps ontwikkeld rondom de muzikale vertellingen, zoals Peter en de wolf, beeldende kunst, dans en erfgoed. Een deel hiervan kan zeker in het thuisonderwijs gebruikt worden en een ander deel kan later op de school uitgevoerd worden.

Offline actief

Een groot deel van de initiatieven is online. Gelukkig is er ook aanbod waarin kinderen worden uitgenodigd om zelf, zonder scherm, aan de slag te gaan. Stichting KOPA, heeft een paar lessen uit het programma Pionier! online gezet. Het zijn lessen, waarbij thuis met toegankelijke materialen opdrachten gemaakt kunnen worden. Heel waardevol zijn de reflectievragen die erbij staan en die je kunt stellen als je (met je) kind aan de slag gaat. Ook de Buitenspeelkaarten van Little Vagabond en doe-opdrachten van Staatsbosbeheer zijn fijn om het onderwijs buiten vorm te geven en de creativiteit aan te wakkeren. De opdrachten richten zich op goed kijken, nadenken en zelf creëren.

Beeldtaal en jeugddocumentaires

Voor wat oudere kinderen (9-15 jaar) heeft Schooltv i.s.m. EYE zes video’s: Wat kijk je nou? online gezet waarin leerlingen leren beeldtaal beter te begrijpen en te doorzien hoe een filmmaker te werk gaat.
Het kijken van documentaires helpt kinderen in het vormen van een mening, verruimt hun blik op de wereld en leert ze op een speelse manier kritisch te zijn over wat ze zien. IDFA zette de beste jeugddocumentaires gratis online samen met lesmateriaal dat gebruikt kan worden voor thuisonderwijs.

Online school

Voor ouders die thuis moeten werken, terwijl hun kinderen ook thuis zijn biedt de onlineschool Thuis naar school uitkomst. Vanuit een goed geëquipeerde studio geven gediplomeerde basisschooldocenten les aan leerlingen van groep 3 tot en met 8. Elke groep krijgt zijn eigen vaste docent. Naast taal- en spellingles, rekenen, wereldoriëntatie en geschiedenis is er ook muziekles. (artikel Volkskrant)

 

Anneke Mengerink

Door

Anneke Mengerink

Als adviseur ondersteun ik schoolbesturen bij de ontwikkeling van een visie op cultuureducatie en ik werk met teams aan de ontwikkeling van kunstonderwijs.

Stel een vraag