De kunstvakdocenten van de toekomst

Vijf Gelderse kunstenaars uit verschillende disciplines worden gecoacht op het gebied van procesgerichte didactiek. Tijdens dit traject werken zij aan het maken van een tutorial te gebruiken in het onderwijs en onderzoeken ze waar een goede cultuureducatieve tutorial aan moet voldoen.

Tutorial 2

Werkwijze

Het traject Begeleiden van een creatief proces bij kinderen en jongeren onder leiding van Daniëlle Bouwmeester resulteert in vijf unieke tutorials waarin de makers leerlingen meenemen in een creatief proces in de disciplines film, spoken word, rap, street art en grafisch vormgeven. De makers laten zien hoe hún creatieve proces werkt. Welke keuzes maken zij in hun artistieke proces? Waar vinden ze inspiratie? Ze geven de kijker opdrachten om zelf een creatief proces op te starten. Opdrachten in kijken naar kunst op straat, kijken welke associaties je krijgt als je bepaalde beelden achter elkaar zet of hoe je beeldelementen bijvoorbeeld met elkaar kunt combineren.

Resultaat

Leerlingen gaan aan de slag met de opdrachten uit de tutorial die kunnen resulteren in een gedicht, een stukje film, een rap, een schets voor een kunstwerk op straat of voor een cover van een cd-hoes. De tutorials zijn even uniek als de uitkomsten ervan. Waar de meeste tutorials zich richten op vaardigheden gaan deze tutorials ook in op het waarom van het maken van kunst. Wat wil ik vertellen en hoe ga ik dit vertellen met de technische vaardigheden van een specifieke kunstdiscipline? De tutorials zijn geschikt om in de klas of in de vrije tijd zonder begeleiding te volgen. Ze nemen de leerlingen mee in een creatief proces, maar laten ook zien hoe je als maker jezelf en je eigen werk presenteert. Dit sluit aan bij de huidige Instagram-, YouTube- en TikTok-generatie.

In september zullen de makers met leerlingen op twee verschillende scholen in het basisonderwijs en in het VMBO gaan werken aan een creatief proces.

Achtergrond project

Cultuur Oost faciliteerde en begeleidde dit project, omdat er vanuit het onderwijs in Gelderland veel vraag is naar kunstprofessionals. Om aan deze vraag te voldoen werkt Cultuur Oost aan een poule van kunstprofessionals die in het basis- en voortgezet onderwijs ingezet kunnen worden en kennis hebben van procesgerichte didactiek. Deze poule wordt gevormd door professionals uit alle kunstdisciplines. Cultuur Oost ziet dat non-formal kunstdisciplines onvoldoende bekend zijn in het onderwijs, terwijl deze juist aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen, daarom is er voor dit tutorialproject gekozen voor makers die werken in een of meerdere non-formal kunstdisciplines.

Topics

Creatieve makers Kunst en Cultuur Onderwijs
Anneke Mengerink

Contact

Anneke Mengerink

Als adviseur ondersteun ik schoolbesturen bij de ontwikkeling van een visie op cultuureducatie en ik werk met teams aan de ontwikkeling van kunstonderwijs.

Stel een vraag