Directeur-bestuurder Cultuur Oost kondigt vertrek aan

Sarah Heijse vertrekt per 1 januari 2023 als directeur-bestuurder van Cultuur Oost. Ze bekleedt de functie sinds 1 september 2020. In deze periode gaf ze onder meer leiding aan de totstandkoming van de nieuwe organisatiestructuur van Cultuur Oost, een nieuw meerjarenbeleidsplan 2023-2026 en de Gelderse Cultuurmonitor. Heijse wordt commercieel manager bij de KNHS, de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie.

Heijse heeft sinds haar aantreden met de organisatie een strategische organisatievisie ontwikkeld die aansluit bij de complexe vraagstukken in onze samenleving. Cultuur Oost kan als Gelderse ondersteuningsinstelling de provincie daardoor nog beter bedienen. Heijse: “Door te werken in multidisciplinaire regioteams staat Cultuur Oost dichter bij het culturele veld en door de domein overstijgende aanpak ontstaat meer slagkracht waardoor wij samen met onze partners opgavegericht kunnen werken. Dit is nodig voor een dynamische en gezonde culturele infrastructuur in alle Gelderse regio’s.”

De raad van toezicht vindt het vertrek van Heijse erg jammer en is haar zeer erkentelijk voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van Cultuur Oost. Voorzitter Ine van Burgsteden: “Dankzij het grote verbindende vermogen van Sarah heeft Cultuur Oost een grote ontwikkeling doorgemaakt, is de relatie met de provincie Gelderland nog verder bestendigd en zijn er duurzame partnerships gesloten. Wij wensen haar veel succes bij de KNHS, een omgeving die haar persoonlijk zeer dierbaar is.”
De raad van toezicht zal de komende tijd op zoek gaan naar een opvolger.

Over Cultuur Oost
Cultuur Oost is dé Gelderse advies- en ondersteuningsorganisatie op het gebied van kunst en cultuur. Vanuit de creatieve kracht van kunst en onze kennis van de culturele infrastructuur werken wij aan een duurzame inbedding van kunst en cultuur in de samenleving. Dit doen we door trends en ontwikkelingen te signaleren, overheden, culturele organisaties en onderwijs te adviseren, en onze partners in regionale samenwerkingsverbanden te verbinden.

 

Natalie Rosenberg

Contact

Natalie Rosenberg

Mijn focus ligt met name op de communicatie van CMK 2021-2024 en de pr van diverse projecten die Cultuur Oost in samenwerking met haar brede netwerk ontwikkelt.

Stel een vraag