FilmHUB Oost

Vlogs, snapchat, insta en netflix, kinderen en jongeren groeien op in een beeldcultuur, waarin leren omgaan met beeldtaal net zo belangrijk is als leren lezen en rekenen. In hun vrije tijd zijn zij maker, deelnemer, uitvinder, vertoner, criticus of liefhebber. Maar op school sluit het lesprogramma vaak maar moeizaam aan bij hun beleefwereld. Recent onderzoek laat zien dat scholieren traditioneel onderwijs steeds saaier vinden.

FilmUP 1 foto Niels Jans

De deelnemers aan FilmUP#1 bij de start van FilmHUB Gelderland op 6 november.

Van kritische kijkers en mediacreatieve makers naar beeldbewuste burgers

Om scholen te ondersteunen in het vormgeven van filmeducatie en mediacreativiteit, is de FilmHUB Oost een wegwijzer, inspirator en aanjager voor het onderwijs en het culturele veld. Waardoor kinderen en jongeren zich tijdens hun schooltijd kunnen ontwikkelen van kritische kijkers en mediacreatieve makers naar beeldbewuste burgers.

In 2019 ging in Gelderland de pilot FilmHUB GLD van start. Met succes. In 2020 gaat de HUB verder als FilmHUB OOST, één knooppunt voor Gelderland én Overijssel. Op provinciaal, regionaal en lokaal niveau werkt de HUB samen met scholen, filmmakers en andere partners aan deskundigheidsbevordering, kennisdeling en uitwisseling, en de afstemming van vraag en aanbod.

Eén van de opbrengsten van de FilmHUB, is een handige overzichtskaart van Gelderland, met alle activiteiten van samenwerkingspartners op het gebied van filmeducatie & beeldtaal.

naardebios
‘Zelf een echte film maken, is gaaf. Door te filmen leer ik beter te kijken’. Lars, groep 8

De HUB is onderdeel van het Landelijk Netwerk Filmeducatie (Eye). In Gelderland is Cultuur Oost de provinciale samenwerkingspartner. Wij delen kennis, netwerken en zorgen voor deskundigheidsbevordering.

Meer weten? neem gerust contact op met Ingrid Perik

Topics

Kunst en Cultuur Netwerken Onderwijs
Ingrid Perik

Contact

Ingrid Perik

Wat geef je kinderen mee aan culturele bagage voor de toekomst? En wat vraagt dat van jou, als leerkracht? Scholen die antwoord zoeken op die vragen, kunnen me bellen. Ik coach ze graag.

Stel een vraag