Geldzaken

Welke fondsen zijn er op het gebied van kunst en cultuur? Op welke subsidies kan ik me het beste richten? Wat is een goede financieringsmix die past bij mijn plannen? Cultuur Oost kan adviseren over deze en andere geldzaken. Onze adviseurs hebben brede kennis en ervaring met fondsenwerving en weten hoe een goede aanvraag eruitziet.

photo-1443110189928-4448af4a2bc5

Waar begin ik en hoe pak ik het aan?

Aanvragen bij een fonds
Vraag je voor het eerst aan bij een fonds? Neem eens een kijkje bij de gratis online cursus fondsenwerving van het VSB fonds. Deze cursus geeft een mooie introductie met handige instructiefilmpjes.

De culturele financieringswijzer
De culturele financieringswijzer is ontwikkeld door Cultuur + Ondernemen: het kenniscentrum voor ondernemerschap in de culturele sector. De financieringswijzer helpt je de juiste route te vinden voor de financiering van je culturele project, plan of onderneming. Cultuur + Ondernemen biedt ook trainingen en coaching aan.

Crowdfunding
Met crowdfunding start je een campagne en werf je geld bij donateurs. Voordekunst is hét platform voor crowdfunding in de creatieve sector. Provincie Gelderland is partner van Voordekunst. De provincie draagt nu ook financieel bij aan Gelderse projecten door middel van matchfunding. Op de website van ZakelijkLenen staat een uitleg + overzicht van crowdfundingplatforms.

Wie kan mij nog meer helpen?

Matchmakers en spreekuren
Het is altijd aan te bevelen om met een fonds in gesprek te gaan voor je een aanvraag indient. Een aantal fondsen heeft hiervoor regionale matchmakers en spreekuren ingericht.
Het VSBfonds houdt regelmatig een spreekuur op kantoor bij Cultuur Oost onder de noemer ‘donatie op locatie’. Let op! Dien eerst een aanvraag in via het online aanvraagformulier.

Fonds Podiumkunsten, VSBfonds en Fonds voor Cultuurparticipatie stelden in Gelderland gezamenlijk matchmakers aan voor de steden Arnhem en Nijmegen. Zij helpen je met vragen over subsidiemogelijkheden van deze fondsen. Het Mondriaan Fonds werkt met regiomakelaars. Zij hebben een onderzoekende en stimulerende rol bij het bereiken van potentiële aanvragers op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed.

Waar kan ik financiering krijgen?

Rijkscultuurfondsen
De zes Rijkscultuurfondsen zijn actief binnen alle culturele disciplines. Zij zorgen voor doorstroming, vernieuwing, talentontwikkeling en zoeken actief naar verbinding met publiek, makers, kunstenaars en regio. De fondsen financieren instellingen en ondersteunen makers en projecten: Fonds Podiumkunsten, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds, Nederlands Filmfonds, Nederlands Letterenfonds en Fonds voor Cultuurparticipatie.

Landelijke Fondsen
Je kan aanspraak maken op een financiële bijdrage door het indienen van een aanvraag. Kijk voor het meest recente overzicht van de fondsen voor kunst en cultuur op de website van het LKCA. Daarnaast kan zijn er ook nog fondsen op het gebied van welzijn en maatschappij, zoals het Kansfonds, Handicap NL Lang Leve Kunst Fonds en het Oranje Fonds.

Provincie Gelderland
De provincie Gelderland stelt geld beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan het bloeiende cultuur en erfgoedklimaat. Er zijn financiële regelingen rondom cultuur, erfgoed, talentontwikkeling en participatie. Klik hier voor het meest recente overzicht.

Gemeentes
Elke gemeente verstrekt op diverse manieren subsidies, bijvoorbeeld voor culturele activiteiten, verenigingen en repetitieruimtes. Kijk op de website van jouw gemeente om te zien wat er mogelijk is.

Heb je nog andere vragen of wil je meer weten? Neem contact op met Irene Flapper. Bij haar kun je terecht voor tips en advies of ze brengt je in contact met één van onze adviseurs.

Topics

Advies Kennisbank Kunst en Cultuur Zorg en Welzijn