Iets Met Urban On Tour

In september 2021 organiseerde Cultuur Oost de bijeenkomst ‘Iets met Urban’ samen met de Vereniging Gelderse Podia en het Gelderland Renaissance hiphop-netwerk’. Onder de titel Iets Met Urban On Tour wordt in 2022 gewerkt aan het vergroten van het draagvlak voor jongerencultuur op lokaal niveau.

iets met urban convenant 24 sep 2021

Ondertekening van het convenant: Iets met urban

Tijdens deze bijeenkomst spraken Flip the script en wethouder cultuur van de gemeente Nijmegen Noël Vergunst over hiphop en urban en de brug naar de culturele sector. Samen met performances van Ruben Chi en Dani Apeldoorn en spontane cypers van het netwerk was het een waar spektakel.

Convenant ‘Iets met urban’

Tijdens dezelfde bijeenkomst is het convenant ‘Iets met Urban’ ondertekend. Een convenant waarin de VGP en Cultuur Oost afspreken zich voor de komende 4 jaar in te zetten voor jongerencultuur en hiphop in de provincie Gelderland.
Jongerenpanels zijn onder begeleiding van Cees de Beer bezig met het uitwerken van ‘Iets met Urban’. Dit najaar worden bij diverse podia ‘Iets met urban’ sessies georganiseerd om het draagvlak voor jongerencultuur op lokaal niveau te vergroten. De samenwerkende podia zullen zich in 2022 inzetten voor: kennisdeling rondom jongerencultuur, het creëren van vrije ruimte in de programmering en het aangaan van nieuwe samenwerkingen.

iets met urban bijeenkomst 24 sep 2021 flip the script

het nieuwe Nederlandse Online Hiphop platform Flip the Script

Inspiratiesessie voor beleidsambtenaren uit Gelderland

Voorafgaand aan de ‘Iets met urban’ werd een inspiratiesessie georganiseerd voor alle ambtenaren cultuur in Gelderland. Kunst & Cultuur in het sociaal domein was het thema voor deze bijeenkomst, daarom waren ook alle ambtenaren sociaal domein en jeugd- en jongerenbeleid uitgenodigd. Senior beleidsadviseur Gerthy Starink van Gemeente Rheden vertelde over hoe cultuurbeleid integraal, samen met het sociaal domein kan worden aangepakt en welke randvoorwaarden daarbij essentieel zijn. Daarna werden aan de hand van een posterpresentatie de bevindingen van Movisie rondom eenzaamheid onder jongeren besproken. Jongerenwerker en hip hop artiest Enoch Kawele nam vanuit zijn ervaringen in het jongerenwerk deel aan het gesprek en voorzag de deelnemers van inzichten over hoe jongeren te bereiken zijn en op welke manieren zij zich graag uiten. Cultuur Oost organiseert in het eerste kwartaal van 2022 weer een inspiratie-sessie, gekoppeld aan een thema.

iets met urban – chi – 24 sep 2021

performance van Ruben Chi

Iets Met Urban On Tour

Jongerenpanels

Cultuur Oost wil samen met de Vereniging van Gelderse Podia jongerencultuur een plek geven op de Gelderse podia. Allereerst zijn jongerenpanels gevormd vanuit het netwerk van Cultuur Oost en van de podia. De jongerenpanels organiseren verschillende activiteiten voor jongeren in samenspraak met de podia. Het ene jongerenpanel zet in op het programmeren van lokale artiesten, het andere jongerenpanel wil juist feesten organiseren. De jongeren zijn verantwoordelijk voor de programmering en de promotie, de podia faciliteren de activiteit.

Kennissessies

In kennissessies wordt het lokale netwerk (jongerenwerk, scholen, maar ook de gemeente) bij deze investering in jongerencultuur betrokken. Tijdens een kennissessie staan de jongeren centraal: zij vertellen wat ze doen, waar ze mee bezig zijn, waarom ze daarmee bezig zijn en waar ze naartoe willen. Samen met het podium en de stakeholders wordt gekeken welke rol iedere partij op zich kan nemen om samen jongerencultuur op te laten bloeien.

Netwerkbijeenkomsten

In de netwerkbijeenkomsten gaat het over de grote lijn die voor alle jongerenpanels spelen, zoals gezamenlijke subsidieaanvragen, de uitwerking van convenanten jongerencultuur en samenwerking met Gelderse festivals.

Op 25 oktober 2022, kwamen jongeren en podia bijeen in Theater a/d Rijn in Arnhem. Directeur Peter Hendrikx inspireerde en werd geïnspireerd. Liselot Peerenboom gaf een presentatie over Kunstbende. Én er werden hele concrete afspraken gemaakt voor 2023.

iets met urban kennissessie

Iets Met Urban kennissessie april 2022 in Wijchen

Iets Met Urban Culemborg mei 2022

Iets Met Urban kennissessie Culemborg mei 2022 in Culemborg (foto: Jeffrey Wiese)

Iets Met Urban Ulft mei 2022

Iets Met Urban kennissessie mei 2022 in Ulft

Topics

Creatieve makers Netwerken Overheid
Thomas van der Ham

Contact

Thomas van der Ham

Kunst en cultuur gaan over identiteit, over perspectief en hoe we met elkaar om willen gaan.

Stel een vraag