Inspiratiebijeenkomst Cultuureducatie voor EMB/OZG leerlingen

Veel leerkrachten vinden het lastig om vanuit kunst en cultuur met EMB/OZG leerlingen te werken. Deze bijzondere doelgroep vraagt van leerkrachten specifieke vaardigheden. Hoe communiceer je met deze leerlingen vanuit de disciplines van kunsteducatie? Hoe kom je met hen tot beleving en tot leren? In verschillende workshops delen professionals hun ervaringen gericht op deze doelgroep. Tevens is er een plenair programma met sprekers die je op weg helpen en inspireren.

foto Talitha van de Stolpe

foto: Talitha van de Stolpe

Het doel van deze bijeenkomst:
Deelnemers maken kennis met cultuureducatie mogelijkheden voor EMB/OZG leerlingen in het speciaal onderwijs.

Voor wie is deze bijeenkomst geschikt:
Geïnteresseerde (vak)docenten, zorgondersteuners, mentoren, klassenassistenten werkzaam in speciaal onderwijs, culturele organisaties en betrokkenen bij deze doelgroep zoals ouderraden, ICC’ers, directie/bestuursleden. Studenten HAN, ArtEZ en creatieve therapie.

EMB staat voor Ernstig Meervoudige Beperking
OZG staat voor Onderwijs Zorg Groep

WORKSHOPS

(Zowel in het ochtend- als middagprogramma max 10 deelnemers per workshop, vol = vol)

A. Jouw geluid, muziek maken voor mensen met een verstandelijke beperking, ook als je niet muzikaal bent.
door Elco van Alphen van De Lachende Zon, theater van de zintuigen

Muziek raakt en verbindt, zonder taal en op een diep niveau. Iedereen heeft zijn eigen geluid, klank en ritme. Door dit persoonlijke geluid van iemand te ontdekken, kun je samen muziek maken. Je hoeft hier helemaal niet muzikaal voor te zijn. Je lichaam en je stem zijn het beste instrument: klappen, lachen, tikken, hummen, neuriën, zingen: het zijn allemaal instrumenten die we heel doelbewust gaan gebruiken. Deze benaderingswijze is ontstaan uit jarenlange praktijkervaring. We bieden je praktische handvatten om geluid en muziek een vaste plek te geven in iemands dagprogramma.

B. Circus met Zorg, speels werken aan succeservaringen
door Stefke de Wit en Kirsten Robben van circustheater Stoffel

Circustheater is een prachtig en magisch middel om speels te werken aan succeservaringen. In deze workshop ervaren we samen dat er altijd mogelijkheden zijn en ontdekken we wat in welke situatie goed werkt. We gaan praktisch oefenen en daarnaast is er ruimte voor mission impossible. Naast het wát, gaan we ook in op hóe: welke benadering passen we toe in het werken met Echt Mega Bijzondere mensen. Waarom kiezen we voor die benadering en wat is hiervoor nodig als professional?

C. Samen musiceren met elektronische hulpmiddelen, kwalitatieve muzieklessen voor leerlingen met een IQ lager dan 35 en EMB leerlingen.
door Jacqueline van Koolwijk en Thea Claassen, muziektherapeute en fysiotherapeute van De Kom-Druten 

In deze workshop bieden we praktische handvatten voor docenten van EMB-leerlingen en leerlingen met een (zeer) laag IQ om samen actief muziek te maken binnen de klassikale muziekles, met elektronische hulpmiddelen. Geschikt voor muziektherapeuten, muziekvakleerkrachten, leerkrachten die met muziek willen werken of kennis willen maken met elektronische hulpmiddelen en leerkrachten binnen SO en VSO en zorg, werkend met EMB-leerlingen.

D. De ‘spelende leerkracht’
door Evelien Pullens

Hoe kan je jezelf ontwikkelen tot een spelend mens voor de klas en zo meer vanuit intuïtie en spel de kinderen benaderen dan vanuit instructie geven of iets leren. Deze workshop maakt je bewuster van de mogelijkheden die je als leerkracht hebt om spelend de kinderen te benaderen en levert ideeën om meteen toe te passen.

PRESENTATIES in het plenaire gedeelte

en… Actie! Van passief ondergaan naar actief beleven. Een onderzoek naar het aanbieden van dans en theater aan leerlingen met EMB.
door: Talitha van de Stolpe

Leerlingen in het speciaal onderwijs hebben net als alle kinderen het recht om zich optimaal te ontwikkelen. Deze ontwikkeling gaat bij leerlingen met EMB niet vanzelf, het vraagt veel creativiteit en innovatiekracht om het lesaanbod aan te laten sluiten bij de leerling. Kunsteducatieve activiteiten voor deze doelgroep liggen niet voor het oprapen. Vanuit onderzoek naar het ontwikkelen van verbeelding bij leerlingen met een ontwikkelingsachterstand en autisme naar het ontwikkelen van verbeelding bij leerlingen met EMB bleek een grote stap. Is er wel sprake van het ontwikkelen van verbeelding bij deze doelgroep? Is het mogelijk dans of theaterlessen te ontwikkelen voor leerlingen met EMB die in groepsverband aangeboden kunnen worden? En hoe nodig ik hen uit tot gericht bewegen?

Kort intermezzoEvelien Pullens: Wat zit er in de koffer?

Hoezo ‘knutselen’ en liedjes zingen? De meerwaarde van structurele inzet van kunst & cultuuractiviteiten.
door: Marloes de Jong en Nico Teunissen van De Onderwijsspecialisten

Vanuit het LACCS-programma wordt gestreefd naar een ‘goed leven’ voor iedereen, dus ook voor EMB-leerlingen/cliënten. De LACCS-gebieden gaan over menselijke behoefteneen lijf zonder pijn; lekker slapen; dingen doen die je leuk vindt; zo nu en dan iets nieuws ondernemen; je begrepengeliefd en gewaardeerd voelen en verbonden zijn met de mensen om je heen.
Structurele en doelgerichte inzet van kunst- en cultuuractiviteiten leveren een grote bijdrage aan leren en ontwikkelen en dus aan het ‘goede leven’. Trijnie Anema en Leone te Fruchte zijn werkzaam op scholen van De Onderwijsspecialisten. Vanuit de praktijk van alledag vertellen zij welke activiteiten ze ondernemen, hoe ze dat doen en wat zij zien gebeuren wanneer EMB leerlingen en/of cliënten werken binnen het domein kunst & cultuur.

Intermezzo

Tijdens de ontvangst om 9.15 uur en de lunch om 12.20 uur is er een intermezzo met Danielle Roelofsen.

Topics

Onderwijs Scholing
Marian Meeuwsen

Contact

Marian Meeuwsen

Scholen in het speciaal onderwijs kunnen bij mij terecht als ze vragen hebben over het verankeren van cultuur in hun beleid.

Stel een vraag