Inspiratiesessie Sociaal-artistiek samenwerken

Door

Willem Claassen

De mogelijke inzet van kunst & cultuur voor maatschappelijke opgaven is voor veel gemeenten een actueel gespreksonderwerp. Deze actualiteit biedt kansen om meer integraal naar beleidsontwikkeling te kijken. Om die reden stond de inspiratiesessie van 18 mei 2022 in het teken van (complementair) samenwerken tussen het culturele en het sociale domein.

inspiratiesessie sociaal artistiek samenwerken A

Naar aanleiding van de voorstelling Bij mij thuis vindt een nagesprek plaats.

Cultuur Oost en de HAN, Academie Mens en Maatschappij, hebben samen met andere partners een visie en werkwijze ontwikkeld om tot meer integraal beleid te komen.

In het afgelopen jaar vonden al verschillende ontmoetingen plaats tussen het culturele en sociale domein, waarbij gekeken werd hoe cultuur kan worden geïntegreerd in sociaal beleid. Zo werd in september de bijeenkomst ‘Iets met Urban’ gehouden in Hotel Papendal en organiseerden Cultuur Oost en HAN vier buzztours rondom sociaal-artistieke werkpraktijken.

Voorstelling Theater AanZ

Als voorbeeld uit de praktijk speelde Theater AanZ  Bij mij thuis, een voorstelling voor jongeren over armoede, die is gemaakt in opdracht van de gemeente Rheden en Cultuurbedrijf RIQQ. De vraag kwam vanuit het sociale domein, om de cijfers over armoede invoelbaar te maken. Het stuk is gemaakt voor derdeklassers van middelbare scholen, die net als bij deze sessie in een nagesprek dieper op het onderwerp in kunnen gaan.

inspiratiesessie sociaal artistiek samenwerken

Leidraad Sociaal-artistiek samenwerken

Rose Figdor van Cultuur Oost en Wytske Lankester van HAN presenteerden de leidraad voor sociaal-artistiek werken. Begin dit jaar vonden verschillende verdiepingsgesprekken plaats met gemeenten, waaruit de behoefte naar voren kwam om een leidraad voor beleid op te stellen.

Gesprekstafels

Aansluitend aan de presentatie praatten deelnemers aan verschillende gesprekstafels door over wat goed gaat, wat ontbreekt, welke drempels er zijn en waar kansen liggen bij sociaal-artistiek werken.

“Er is behoefte aan een werkwijze om over de domeinen heen te kunnen samenwerken.” Rose Figdor
Inspiratieesessie Sociaal artiestiek samenwerken B

Topics

Kunst en Cultuur Overheid Zorg en Welzijn
Rose Figdor

Contact

Rose Figdor

De kunst en het sociale domein kunnen veel voor elkaar betekenen. En ik help ze elkaar te vinden.

Stel een vraag