CLOCK: It’s all about learning, reflecting, changing and improving

De CLOCK (Collective Learning Open Curriculum Kit) bootcamp is er voor autodidacte kunstenaars en creatieve ondernemers. Door deel te nemen aan deze bootcamp krijgen zij de kans zich verder te ontwikkelen. Tijdens de drie dagen bootcamp maken de deelnemers hun talent en ervaring zichtbaar in een portfolio en is de weg vrij om het certificaat te halen.

clock bootcamp 2019

Ik schuif aan bij de driedaagse bootcamp op 18, 19 en 20 november 2019. De kennis, vaardigheden en ervaringen uit de praktijk worden tijdens deze dagen getoetst. Op de dinsdagochtend verzamelt iedereen in een van de ruimtes van Rozet in Arnhem. Terwijl ik de ruimte binnenloop zitten de vier kandidaten al klaar, achter hun laptop met hun spullen daarnaast geordend. Ik proef spanning en nieuwsgierigheid. Terwijl ik de deelnemers zo samen zie zitten, lijkt het alsof ze elkaar al jaren kennen. Er heerst een ongedwongen sfeer. Koffie, thee, koekjes en fruit staan op de tafels. Het wordt de deelnemers zo aangenaam mogelijk gemaakt.

We beginnen met een voorstelrondje. Maribel Coco Pérez en Liz Appleby zijn de peer reviewers. Alle deelnemers vertellen wat ze doen en wat hun persoonlijke drijfveer is om aan de bootcamp deel te nemen. Van een acrobaat tot performing artist en van artistic director tot art & technology docent. Selfmade professionals zitten aan tafel.

Voorafgaande aan de driedaagse workshop zijn de deelnemers al getoetst. Dit worden de mentorsessies genoemd. Bij de eerste sessie lag de focus op het verzamelen van ondersteuningsmateriaal dat voor de deelnemers voldoet aan de vereiste competenties. De tweede sessie was gefocust op een bevestiging van dat passende ondersteuningsmateriaal. Alle kandidaten hebben deze mentorsessies naar tevredenheid afgerond.

Hoe meer to the point, hoe makkelijker het is voor jezelf om alles te structureren.

De eerste dag ligt de focus op het aanvullen van het portfolio, zodat de kwaliteiten van de kandidaten zichtbaar en concreet worden. Tijdens het aanvullen van dit online portfolio gaat het niet om een enorme hoeveelheid. Het gaat erom dat je to the point bent. ‘Hoe meer to the point, hoe makkelijker het is voor jezelf om alles te structureren. Isoleer wat JIJ doet, probeer niet in WE te praten. Het is prima om erbij te zetten wat je samen met andere mensen hebt gedaan, maar het gaat om jouw sterke kanten en ontwikkelingen’, vertelt Maribel.

Een van de deelnemers zit wat verkrampt achter zijn laptop. ‘Zijn er onduidelijkheden?’, vraagt Maribel. ‘Nee nu nog niet, maar ik voel ze wel komen hoor’, zegt hij. Liz en Maribel benadrukken dat ze er zijn om vragen te beantwoorden, advies en feedback te geven. Liz en Maribel nemen aandachtig de tijd voor de vragen die ze krijgen. Ze pakken een stoel en gaan naast de deelnemer zitten. De persoonlijke begeleiding en ondersteuning siert CLOCK. De werk- en benaderingswijze van de peer reviewers doorbreekt het gebruikelijke beeld van een machtsverhouding tussen leerling en docent.

Woensdagochtend 20 november schuif ik weer aan bij de bootcamp. Als ik binnenloop is iedereen druk bezig met het tikken van reflectieverslagen. Wat is voor jou belangrijk en waarom, zijn vragen die de deelnemers beantwoorden. Aan hun lichaamshouding kan ik zien dat de deelnemers het moeilijk vinden. Ze zijn hier en daar onzeker of weten simpelweg niet hoe ze alles op papier moeten krijgen. De peer reviewers praten de deelnemers moed in. ‘Waar jouw kwaliteiten liggen zie je vaak niet, omdat het voor jou a piece of cake is. Het reflecteren is echt een proces en dit proces heeft tijd nodig’, vertelt Liz. Later die middag vinden de zoomsessies plaats. Bij deze zoomsessie worden de deelnemers bevraagd door Maribel. De kennis en vaardigheden worden hierbij onder de loep genomen. Kennis is macht en die kennis moet zichtbaar worden gemaakt.

De derde en tevens laatste dag van de bootcamp zijn de kandidaten uitgelaten. Het zit er bijna op en dat is te merken. De laatste opdracht van vandaag is het voeren van de professionele dialogen. Tijdens de dialogen gaan ze echt de verdieping in. De vaardigheden worden getoetst aan de hand van de projecten die de kandidaten hebben gedaan of waar ze mee bezig zijn. Alle kandidaten zijn door heel veel praktijkervaring deskundig geworden. En dit professionaliteitsniveau wordt tijdens de dialoog zichtbaar gemaakt.

Ik zit nu al zo lang in deze business en het is tijd dat ik erkenning krijg.

‘Het zelfvertrouwen en de energieboost die ik mijn studenten nu probeer mee te geven vind ik belangrijk omdat ik dat zelf nooit heb gekregen. Ik zit nu al zo lang in deze business en het is tijd dat ik erkenning krijg. Door alles op papier te zetten en de verdieping in te gaan merk ik nu al dat mijn zelfvertrouwen wordt gestimuleerd’, vertelt een van de deelnemers na het afleggen van haar professionele dialoog.

De bootcamp zit er op. Een van de deelnemers vertelt mij dat ze gedragswetenschappen wil gaan studeren om door te kunnen groeien binnen haar werk. Voorheen was dit niet mogelijk, omdat ze hier niet de officiële papieren voor had. Door de persoonlijke begeleiding kunnen de kandidaten het traject versneld afronden. Dit is een van de vele deelnemers van CLOCK die nu wel de kans krijgt om haar dromen na te jagen.

Dankzij CLOCK zijn de selfmade professionals na drie intensieve dagen dichterbij het papiertje waar ze zolang op hebben gewacht. Na afloop krijgen ze nog een halfjaar de tijd om het geheel af te ronden. Hun zelfvertrouwen krijgt een boost, ze worden gehoord en het allerbelangrijkste: de werkervaring, vakinhoudelijke kennis en de rijkdom aan kwaliteiten worden op internationaal niveau eindelijk erkend. En dat pakt niemand ze meer af.

clock bootcamp A 2019

Topics

Kunst en Cultuur Scholing
Angela Verdurmen

Contact

Angela Verdurmen

Bij Cultuur Oost zet ik me in voor participatie en talentontwikkeling.

Stel een vraag