De kracht van kunst in cultuurparticipatie

In 2021 organiseert Cultuur Oost vier sessies waarin actuele thema’s rondom cultuurparticipatie centraal staan. De kracht van kunst in cultuurparticipatie laat inspirerende denkers en doeners uit het veld aan het woord over kansen en uitdagingen in de dagelijkse praktijk. Verbreed je netwerk en doe samen nieuwe kennis op!

Kracht van kunst sessies

In 2021 organiseert Cultuur Oost vier bijzondere sessies rondom actuele thema’s, voor makers en beslissers die actief zijn in cultuurparticipatie:

#1 Effectmeting
Meten vormt de brug tussen beleidsdoelen en de uitkomsten van culturele activiteiten. Maar hoe ziet goede effectmeting er nou precies uit?
4 maart 2021

#2 Sociaal-artistiek samenwerken
Wat verandert er als er sociaal-artistiek wordt samengewerkt? Wat kan dat betekenen en wat is daarvoor nodig?
1 april 2021

#3 Muziek als middel
Muziek communiceert direct, zonder tussenkomst van ratio of kennis, en prikkelt hersengebieden die betrokken zijn bij onder meer emotie, motoriek, geheugen en taal. Hoe kan muziek bijdragen aan optimale cultuurparticipatie?
7 oktober 2021

#4 Wat is cultuur zonder zzp’ers?
In de kunst- en cultuursector wordt het overgrote deel van de banen vervuld door zzp’ers en dit percentage is de afgelopen jaren alleen maar gegroeid. In deze kracht van kunst sessie leer je hoe je als zzp’er kan aansluiten bij de actuele ontwikkelingen en financiële stromen binnen de culturele sector.
2 december 2021

Meer informatie en aanmelden via de agenda

Topics

Kunst en Cultuur Netwerken Scholing Zorg en Welzijn
Liselot Peerenboom

Contact

Liselot Peerenboom

Ik werk samen met de adviseurs uit het team participatie, binnen deze samenwerking ligt mijn focus op projecten die een inclusievere samenleving stimuleren.

Stel een vraag