Meerjarenbeleidsplan 2023-2026

In het afgelopen jaar onderzochten we de kansen en uitdagingen die ons de komende jaren tegemoetkomen. Dat deden we samen met onze medewerkers en partners binnen en buiten het culturele veld.
Daaruit volgde dit meerjarenbeleidsplan, dat ons de komende vier jaar richting geeft.

MJBP front

We werken vanuit 6 focusgebieden: 3 externe (cultuur voor iedereen, integraal samenwerken en de toekomst tegemoet) en 3 interne (herkenbare profilering, leven lang ontwikkelen en onderbouwing & monitoring) focusgebieden.

Uiteraard werken we ook de komende jaren met de provincie, gemeenten, het onderwijs, de cultuursector en maatschappelijke partners nauw samen aan een duurzame inbedding van kunst en cultuur in de samenleving. Dat doen we vanuit de overtuiging dat kunst en cultuur essentieel zijn voor een inclusief, gelukkig en welvarend Gelderland.

Topics

Kennisbank