Koningin Máxima in gesprek over muziekonderwijs in Gelderland

Op donderdag 18 juni zetten we samen met Méér Muziek in de Klas de ontwikkelingen rondom muziekonderwijs in Gelderland in de spotlights! In een online talkshow presenteerden we actuele ontwikkelingen rondom participatie, innovatie en verduurzaming. Koningin Máxima, erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas was online aanwezig om met verschillende betrokkenen en specialisten in gesprek te gaan over muziekonderwijs en de mooie initiatieven in Gelderland.

MMIDK_Arnhem_Setvexy8222

Gelderse best cases

Met de online talkshow ‘Muziekonderwijs in Gelderland’ creëren Cultuur Oost en Méér Muziek in de Klas een publiek moment om aandacht te geven aan de visie en het enthousiasme van de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth, naar aanleiding van de bijeenkomst op 5 september 2019 op het Paleis Noordeinde, die zich vertaalde in de vele mooie ontwikkelingen in de provincie. Het doel van het programma is om zichtbaar te maken wat er in Gelderland ontwikkeld wordt en anderen te inspireren om een vervolgstap te zetten om alle kinderen te bereiken. De Gelderse best cases worden gepresenteerd in een talkshow-vorm waarin de gasten vertellen over wat zij hebben moeten overwinnen om de best case voor elkaar te krijgen. De sprekers zijn onder anderen Gelderse prominenten gedeputeerde Peter Drenth, wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder, Suzan Lutke, Bert Frölich en John Keunen.

Muziekonderwijs op lokaal en regionaal niveau

Gelderland telt 51 gemeenten waar in totaal 168.458 basisschoolleerlingen wonen. De provincie werkt hard aan een samenleving waarin alle kinderen en jongeren toegang hebben tot goed cultuuronderwijs. Gelderland was een van de ondertekenaars van het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs (2013) en draagt substantieel bij door middel van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Hierin werken scholen, culturele aanbieders en gemeenten samen aan beter cultuuronderwijs op lokaal en regionaal niveau.

Samen met het Gelderse onderwijsveld, gemeenten, culturele instellingen en Cultuur Oost werkt Méér Muziek in de Klas aan kansengelijkheid op het gebied van muziekonderwijs en cultuureducatie, voor alle kinderen van Arnhem tot de Achterhoek en van Nijmegen tot Nijkerk. Er zijn momenteel drie MuziekAkkoorden afgesloten voor zestien gemeenten, waarin gemeenten aan elkaar gekoppeld worden om als regio samen te werken aan het verankeren van het muziekonderwijs op de basisscholen.

Topics

Kunst en Cultuur Onderwijs
Arend Nijhuis

Contact

Arend Nijhuis

We versterken de onderlinge samenhang tussen muziekscholen en tussen muziekscholen en basisscholen, orkesten, amateurs en verenigingen.

Stel een vraag