Netwerk Cultuurpunten

Gelderland telt 26 Coördinatiepunten Cultuureducatie. Deze cultuurpunten vormen een belangrijke schakel tussen de scholen en hun culturele omgeving. Om hen hierin te ondersteunen faciliteert Cultuur Oost het Netwerk Cultuurpunten.

Netwerk Cultuurpunten

Het doel van het netwerk is om op basis van alle landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen gezamenlijk een duurzaam en optimaal klimaat voor cultuureducatie in Gelderland te creëren.

Het Netwerk Cultuurpunten komt twee keer per jaar bij elkaar om best practices te delen, oplossingen te bedenken voor de uitdagingen, inspiratie op te doen en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie. Op verzoek van de leden organiseert Cultuur Oost daarnaast ook lezingen, workshops en trainingen. Bekijk hier ons scholingsaanbod, onze algemene agenda of onze CMK-agenda.

Netwerk Cultuurpunten

Bijeenkomst 31 maart 2022

Cultuureducatie wordt sterker van samenwerken. Met dat motto in gedachten organiseerde Cultuur Oost op 31 maart, samen met de Gelderse culturele partners Phion en Introdans, een provinciale bijeenkomst voor het Netwerk Cultuurpunten.

In de Balkonzaal van Musis Sacrum maakten alle deelnemers een zachte zingende landing onder begeleiding van Annelies en Thekla van Muziektheater Maanlanders. Na een korte introductie en een hernieuwde kennismaking gingen alle cultuurpunten vervolgens in gesprek met een van de Gelderse culturele partners om van gedachten te wisselen over optimale cultuureducatie programma’s. Veel van hen hebben vanwege corona een andere insteek gekozen. Ook maakten veel cultuurpunten en culturele partners voor het eerst kennis vanwege personeelswisselingen.  

Na het gesprek met de culturele partners stonden we kort stil bij de pilot Retourtje Cultuur en het netwerk Jeugdpodiumkunsten, dat onlangs is opgericht door de provincie.  

Kröller-Müller Museum, Introdans, Phion, Museum Arnhem, Maanlanders en de Filmhub waren allen vertegenwoordigd en verkenden met de cultuurpunten de gezamenlijke kansen en ontdekten nieuwe mogelijkheden. Men was het er unaniem over eens dat het heel waardevol is om elkaar in gesprek te blijven en nog meer samen te gaan werken. In volgende bijeenkomsten zullen we daar vervolg aan geven.  

Samen met Maanlanders stegen we al zingend weer op en besloten de ochtend met een lekkere lunch en hernieuwde kennis van elkaar. Met een frisse blik en concrete vervolgafspraken geven we cultuureducatie in Gelderland de komende periode nog meer samen vorm! 

Netwerk Cultuurpunten

Het Netwerk Cultuurpunten kwam op 31 maart 2022 bij elkaar in de Balkonzaal van Music Sacrum, Arnhem

Overzicht 

Wil je meer weten over het Netwerk Cultuurpunten? Neem dan contact op met Miranda Siemelink.

Topics

Kunst en Cultuur Netwerken Overheid
Miranda Siemelink

Contact

Miranda Siemelink

Ik breng als adviseur mensen bij elkaar, stel graag vragen maar luister nog liever. Om zo samen op zoek te gaan naar paden en nieuwe wegen om te nemen in de zoektocht naar de antwoorden. Realistisch, persoonlijk en helder.

Stel een vraag