Netwerk Cultuurpunten

Gelderland telt 26 Coördinatiepunten Cultuureducatie. Deze cultuurpunten vormen een belangrijke schakel tussen de scholen en hun culturele omgeving. Om hen hierin te ondersteunen faciliteert Cultuur Oost het Netwerk Cultuurpunten.

CCE netwerk sep2020

Regelmatig komt dit netwerk bij elkaar om van elkaars aanpak te leren, geïnspireerd te worden en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie.

Parels en Puzzels

Op de agenda staan de ‘parels en puzzels’ uit de praktijk: we onderzoeken met elkaar wat lastig is en delen met trots de successen waar anderen over kunnen leren. En op verzoek van de deelnemers organiseert Cultuur Oost lezingen, workshops en scholingssessies.

Bij de bijeenkomst op 17 september 2020 stonden twee onderwerpen centraal. Als eerste cultuureducatie in de corona-realiteit. Onder leiding van Jaco van den Dool, schoolleider en onderzoeker (lees hier een artikel in Kunstzone) boog het netwerk zich over kwalitatief online cultuuronderwijs. Daarnaast was er volop aandacht voor de nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. Hiervoor ontwikkelen we samen met de Coördinatiepunten Cultuureducatie een eenduidige werkwijze voor de begeleiding van scholen: de Gelderse Route Cultuureducatie. Deze route is gebaseerd op ervaringen opgedaan in de afgelopen acht jaar CMK. Cultuur Oost en CCE trekken hierin samen op. Omdat de vraag van de school centraal staat en niet de route zelf, biedt dit ruimte voor eigen inhoud, lokaal opgedane expertise en een sterke focus op de individuele school.

Overzicht

Cultuur Oost ondersteunt en stimuleert vanuit haar provinciale rol de lokale samenwerkingsverbanden. Met elkaar kom je verder.
Download het pdf-overzicht van de Cultuurpunten in Gelderland hiernaast.

Topics

Kunst en Cultuur Netwerken Overheid
Miranda Siemelink

Contact

Miranda Siemelink

Ik breng als adviseur mensen bij elkaar, stel graag vragen maar luister nog liever. Om zo samen op zoek te gaan naar paden en nieuwe wegen om te nemen in de zoektocht naar de antwoorden. Realistisch, persoonlijk en helder.

Stel een vraag