Netwerk Cultuurpunten

Gelderland telt 28 Coördinatiepunten Cultuureducatie (CCE’s). Deze cultuurpunten vormen een belangrijke schakel tussen de scholen en hun culturele omgeving. Om hen hierin te ondersteunen faciliteert Cultuur Oost het CCE-netwerk.

Foto 5 Kennisevent CMK, foto Bart Versteeg.jpg

Regelmatig komt dit netwerk bij elkaar om van elkaars aanpak te leren, geïnspireerd te worden en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie.

Parels en Puzzels

Op de agenda staan de ‘parels en puzzels’ uit de praktijk: we onderzoeken met elkaar wat lastig is en delen met trots de successen waar anderen over kunnen leren. En op verzoek van de deelnemers organiseert Cultuur Oost lezingen, workshops en scholingssessies.

Belangrijk, want de CCE’s staan voor een verandering in rol en functie. De maatschappelijke veranderingen die daaraan ten grondslag liggen, worden steeds duidelijker zichtbaar. Overheden bezuinigen, het onderwijs heeft te maken met nieuwe stimuleringsregelingen cultuur en culturele partners krijgen nieuwe taakstellingen en opdrachten.

Overzicht

Cultuur Oost ondersteunt en stimuleert vanuit haar provinciale rol de lokale samenwerkingsverbanden. Met elkaar kom je verder
Download een pdf-overzicht van de Gelderse coördinatiepunten cultuureducatie hier.

Topics

Kunsten Netwerken Overheid
Miranda Siemelink

Door

Miranda Siemelink

Ik breng als adviseur mensen bij elkaar, stel graag vragen maar luister nog liever. Om zo samen op zoek te gaan naar paden en nieuwe wegen om te nemen in de zoektocht naar de antwoorden. Realistisch, persoonlijk en helder.

Stel een vraag