Netwerk Vluchtelingen en kunst

In het Kennisnetwerk Vluchtelingen en kunst laten cultuurmakers zien hoe zij bijdragen in projecten voor, over en door vluchtelingen. Ze leggen verbindingen, starten partnerschappen en komen zo gezamenlijk tot nieuwe projecten.

Common Ground Mag ik je iets vragen foto An Stalpers 2016-09-20 om 10.28.34

Door voorbeelden en ervaringen te delen met gemeenten, scholen en vluchtelingenorganisaties kunnen we elkaar versterken en inspireren.

COMMON GROUND – cultureel en culinair festival

Op zondag 18 september 2016 trok het cultureel en culinair festival Common Ground in Museumpark Oriëntalis bij Nijmegen 1100 bezoekers. Samen met kunstenaars uit verschillende culturen stelde Cultuur Oost voor Oriëntalis een programma samen om via kunst en cultuur mensen te verbinden en ontmoetingen te realiseren. Resultaat was: een culturele markt met muziek- en theateroptredens, dans, literatuur, beeldende kunst, videoproducties en film vanuit verschillende etnische achtergronden en een culinaire markt met smaken uit alle windrichtingen.

Op zondag 18 september 2016 trok het cultureel en culinair festival Common Ground in Museumpark Oriëntalis bij Nijmegen 1100 bezoekers.

Common Ground toonde dat het, na de opvang van vluchtelingen in Heumensoord-Nijmegen, nu tijd is om culturele grenzen over te steken en de focus op de toekomst te richten. Op zondag 17 september 2017 gaf Museumpark Oriëntalis een vervolg aan het succesvolle initiatief met een tweede editie van Common Ground.

Topics

Kunst en Cultuur Netwerken Zorg en Welzijn
Lily van Engen

Contact

Lily van Engen

Samen met bestuurders, beleidsmakers en ondernemers zoek ik naar verbinding met de culturele sector om actuele uitdagingen aan te gaan.

Stel een vraag