Netwerken voor kunstenaars, actief in zorg en welzijn

Cultuur Oost heeft verschillende provinciale netwerken voor professionals die werken met (kwetsbare) ouderen, mensen met een ondersteuningsvraag of in het speciaal onderwijs. Het delen van kennis en ervaring staat centraal en nieuwe samenwerkingen worden gestart.

nathan-anderson-99010-unsplash

KOM Gelderland

KOM Gelderland is het platform voor cultuurparticipatie in Gelderland voor professionals in kunst & cultuur, speciaal onderwijs, zorg en welzijn. Lily van Engen is programmamanager.

KOM staat voor Kunst Ontmoeten Meedoen en dat is precies waar we voor staan: kunst en cultuur toegankelijk maken voor iedereen!

En dat is zeker nog niet vanzelfsprekend. In nauwe samenwerking met de culturele partners en maatschappelijke organisaties maken we good practices en uitkomsten van onderzoek zichtbaar op www.komgelderland.nl

De kennis en ervaring die kunstenaars hebben ontwikkeld in hun werk met mensen met een ondersteuningsvraag delen we in Werksafari’s.

 

KISO

Cultuur Oost biedt met Kunst Inclusief en Speciaal Onderwijs (KISO) een provinciaal netwerk voor professionals die werken met mensen met een beperking of in het speciaal onderwijs. Het netwerk komt twee keer per jaar bij elkaar. Maatschappelijke instellingen als Ateliers dagbesteding, HAN, stichting MEE en De Onderwijsspecialisten nemen al deel.
In het netwerk vinden zo verschillende maatschappelijke domeinen aansluiting bij elkaar. Daaruit kunnen nieuwe initiatieven ontstaan, die worden doorontwikkeld tot bijvoorbeeld producten voor de betreffende doelgroep. Die worden dan uiteraard in het netwerk gedeeld.

Beide netwerken zorgen voor het delen van kennis en ervaringen – en uiteindelijk voor een betere maatschappelijke inclusie van de doelgroepen.

Topics

Kunst en Cultuur Netwerken Zorg en Welzijn
Lily van Engen

Contact

Lily van Engen

Samen met bestuurders, beleidsmakers en ondernemers zoek ik naar verbinding met de culturele sector om actuele uitdagingen aan te gaan.

Stel een vraag