Netwerken voor kunstenaars, actief in zorg en welzijn

Cultuur Oost heeft verschillende provinciale netwerken voor professionals die werken met (kwetsbare) ouderen, mensen met een ondersteuningsvraag of in het speciaal onderwijs. Het delen van kennis en ervaring staat centraal en nieuwe samenwerkingen worden gestart.

KOMGelderland_still1

KUNST – ONTMOETEN – MEEDOEN

KOM Gelderland is het platform voor inclusieve cultuurparticipatie in Gelderland.Kunst maken en cultuur beleven: iedereen moet mee kunnen doen! Het lijkt zo logisch, maar kunstbeoefening is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zichtbare en onzichtbare drempels maken dat mensen zich niet uitgenodigd voelen of belemmerd worden om aan te sluiten.

Kunst en cultuur beleven kan heel inspirerend zijn en laat vaak een ander perspectief zien. Kunst beoefenen betekent je talenten ontwikkelen, nieuwe vaardigheden aanleren en plezier hebben in het contact met anderen. De partners in KOM Gelderland spannen zich gezamenlijk in om dat voor iedereen mogelijk te maken.

Met ondersteuning van de provincie Gelderland en Cultuur Oost hebben de partners in KOM Gelderland de afgelopen 3 jaar hun samenwerking versterkt in zichtbaarheid en uitwisseling van expertise. Good practices worden gedeeld op www.komgelderland.nl

KOMGelderland_still3

KOM-film

De opbrengsten van kunst en cultuur in het sociale domein zijn te zien in een korte KOM-film. In deze mini documentaire vertellen deelnemers, cultuurmakers, projectleiders en bestuurders over de waarde van kunst en cultuur. Het is een uitnodiging om met elkaar in gesprek te gaan over hoe we kunst en cultuur kunnen inzetten om van elkaar te leren, nieuwe ontmoetingen te realiseren en iedereen zich onderdeel te laten voelen van onze samenleving.

De mini documentaire kan ingezet worden:

  • In een gesprek over de waarde van kunst en cultuur in het sociale domein: hoe kunnen we met kunst en cultuur iedereen betrekken bij de samenleving? Hoe kan de inzet van kunst en cultuur werken voor mensen die eenzaam zijn, voor jongeren die overlast veroorzaken of voor de sociale cohesie in een buurt?
  • Ter illustratie van de betekenis van cultuurparticipatie voor iedereen: Hoe kunnen we de toegankelijkheid verbeteren voor mensen met een fysieke beperking? Hoe kunnen we jongeren met een hoge prikkelgevoeligheid toch laten genieten van cultuur? Hoe kunnen we kinderen laten deelnemen van wie de ouders de financiële drempel te hoog vinden?
  • In het belang van inclusie in cultuur mogelijk maken: hoe kunnen we alle verhalen een podium bieden?

Kunst beoefenen betekent je talenten ontwikkelen, nieuwe vaardigheden aanleren en plezier hebben in het contact met anderen. Maar kunstbeoefening is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De partners in KOM Gelderland spannen zich gezamenlijk in om dat wél mogelijk te maken.

KISO

Cultuur Oost biedt met Kunst Inclusief en Speciaal Onderwijs (KISO) een provinciaal netwerk voor professionals die werken met mensen met een beperking of in het speciaal onderwijs. Het netwerk komt twee keer per jaar bij elkaar. Maatschappelijke instellingen als Ateliers dagbesteding, HAN, stichting MEE en De Onderwijsspecialisten nemen al deel.
In het netwerk vinden zo verschillende maatschappelijke domeinen aansluiting bij elkaar. Daaruit kunnen nieuwe initiatieven ontstaan, die worden doorontwikkeld tot bijvoorbeeld producten voor de betreffende doelgroep. Die worden dan uiteraard in het netwerk gedeeld.

Beide netwerken zorgen voor het delen van kennis en ervaringen – en uiteindelijk voor een betere maatschappelijke inclusie van de doelgroepen.

Topics

Kunst en Cultuur Netwerken Zorg en Welzijn
Lily van Engen

Contact

Lily van Engen

Samen met bestuurders, beleidsmakers en ondernemers zoek ik naar verbinding met de culturele sector om actuele uitdagingen aan te gaan.

Stel een vraag