Nieuwe Gelderse aanpak Cultuur en Erfgoed

Door

Bianca Roelink

Cultuur Oost las de Statenbrief met bijlagen van 23 juni 2020 over de nieuwe aanpak van de provincie Gelderland voor Cultuur en Erfgoed. Volgens de provincie gaat er inhoudelijk helemaal nog niet zoveel anders vanaf 2021 en verder. De provincie werkt nog steeds aan het mogelijk maken van een bloeiend cultuur en erfgoedklimaat in Gelderland. Het grootste verschil met het verleden is de wijze waarop ze dit tot stand willen brengen.

256788

Dat doen ze niet meer door nu aan de voorkant voor een periode van vier jaar concrete inhoudelijke doelstellingen te formuleren. Ze stellen nu hun uitgangspunten vast en vertalen die naar keuzes die ze jaarlijks in een uitvoeringsagenda verder uitwerken. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om zowel flexibel in te spelen op actuele ontwikkelingen als ook om een basis van een Gelderse culturele infrastructuur te ondersteunen.

Daarvoor willen ze voortdurend in gesprek met hun stakeholders; waaronder gemeenten en culturele instellingen. Op basis daarvan kunnen ze op onderdelen hun beleid aanpassen naar de actualiteit: bijvoorbeeld met de bibliotheken, met gemeenten, rondom de gevolgen van COVID-19, etc. Niet een keer in de vier jaar maar continu. En als het nodig is, passen ze hun aanpak aan.

Samen met stakeholders wil de provincie werken aan een gaaf Gelderland. Daarbij staan een aantal uitgangspuntenvoor cultuur en erfgoed centraal. Deze hangen als een paraplu boven de uitvoering van het nieuwe cultuur – en erfgoedbeleid.

  • Verbinden, verwonderen en bewaren
  • Streven naar duurzame toegankelijkheid
  • Ruimte voor de regio
  • Aandacht voor de makers

Deze uitgangspunten zijn vertaald naar een concrete aanpak op de thema’s: Gelderse cultuur, educatie en participatie, tastbaar erfgoed, identiteit en verleden. Hoe ze dat gaan doen staat in de Bijlage bij de uitgangspuntenbrief Aanpak cultuur en erfgoed.

Topics

Kennisbank Overheid