Ondersteuning zzp'ers

Daar zit je dan… al je opdrachten afgezegd, betalingen blijven hangen in de pijplijn, weinig buffer op de bank. Wat nu? De rigoureuze maatregelen die de overheid heeft moeten nemen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen hebben een grote impact op onze samenleving. Én waarschijnlijk op jouw inkomen.

Laatste update: 15 dec 2021

uitkering-terugbetalen

Veel activiteiten vallen stil en zzp’ers, in de cultuursector onze grote flexibele schil, vangen als eerste de economische en financiële klappen op. Anders dan in loondienst kun je als zzp’er niet automatisch terugvallen op een sociaal vangnet. Maar waar kun je dan wel terecht?

Reddingsboei

Het kabinet breidt het steunpakket voor bedrijven en zzp’ers verder uit en ziet af van de eerder geplande versoberingen van de steunmaatregelen. Onder het motto ‘Doen wat nodig is’ wordt voor zzp’ers vooral ingezet op inkomensondersteuning en een tegemoetkoming in de vaste lasten. De reddingsboei die wordt aangereikt bestaat al langer in de vorm van de Bbz-regeling, een gemeentelijke regeling voor ondernemers met financiële problemen.

Wat houdt de inkomensregeling in?

De gemeente vult het inkomen dat je nu verdient aan tot het sociaal minimum, dat is tot bijstandsniveau. Dat bedrag hoef je niet terug te betalen. Daarnaast kun je een lening krijgen voor bedrijfskapitaal.
De verlengde inkomensregeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op inkomensondersteuning.

Neem contact op met je gemeente

Gemeenten hebben haast gemaakt met het inrichten van een loket om de toestroom van aanvragen efficiënt te kunnen behandelen. Iedere gemeente kiest voor een eigen aanpak, daarom vind je hiernaast de links naar de grote gemeenten in Gelderland die vaak ook een regiofunctie vervullen.
Staat de gemeente waar jij woont niet op deze lijst, zoek dan op de website van jouw gemeente naar de speciale informatiepagina met Coronanieuws voor ondernemers of naar de Bbz-regeling.

Steun- en herstelpakket

De nieuw aangekondigde maatregelen betekenen voor een groot aantal zzp’ers en ondernemers in de culturele sector een forse financiële aderlating.
Afhankelijk van de inrichting van je bedrijf kun je, naast inkomensondersteuning, in aanmerking komen voor een regeling uit het steun- en herstelpakket.

Betaling belastingen wordt versoepeld

Om wat meer liquiditeiten (geld op de bank) tot je beschikking te hebben, kun je uitstel van betaling aanvragen voor de btw en voor de voorlopige aanslag van je inkomstenbelasting. De belastingdienst heeft daar een speciale pagina voor geopend. Als de economie weer aantrekt, zal je die belastingen alsnog moeten betalen, maar het geeft je nu wat financiële ademruimte.

Annulering van opdrachten en locaties

Overeenkomsten van opdracht
De vergaande maatregelen van de overheid om het coronavirus tegen te gaan betekenen een beperkte openstelling van theaters, culturele centra, concertzalen, musea, filmhuizen en bibliotheken. Als de aan jou verleende opdracht daardoor niet of maar gedeeltelijk door kan gaan, is er sprake van onvoorziene omstandigheden of een overmachtssituatie. De kans is groot dat je van jouw opdrachtgever niet kunt verlangen dat hij jou (volledig) betaalt.

Stuur aan op een afspraak dat de met jou overeengekomen prestatie uitgesteld wordt tot een later tijdstip. Leg die afspraak schriftelijk vast. Dat kan al met een bevestigde mail.

Is de opdracht geannuleerd op initiatief van de opdrachtgever, maar valt die niet onder de genomen maatregelen door de overheid, dan is het maar de vraag of er sprake is van overmacht. In dat geval kun je nakoming van de opdracht en betaling van het overeengekomen bedrag eisen.
Het is natuurlijk slimmer om samen tot een (uitgestelde) overeenkomst te komen om de opdrachtrelatie ook voor de toekomst goed te houden.

Huur locaties
Voor de huur van locaties geldt eigenlijk hetzelfde: kun je vanwege de overheidsmaatregelen geen gebruik maken van de locatie dan ben je daar redelijkerwijs ook geen vergoeding voor verschuldigd. Kijk ook daar samen met de verhuurder naar alternatieve oplossingen bijvoorbeeld door de huur van de locatie naar een later moment te verschuiven.

Topics

Kennisbank Kunst en Cultuur
Lily van Engen

Contact

Lily van Engen

Samen met bestuurders, beleidsmakers en ondernemers zoek ik naar verbinding met de culturele sector om actuele uitdagingen aan te gaan.

Stel een vraag