Ondersteuning zzp'ers

Daar zit je dan… al je opdrachten afgezegd, betalingen blijven hangen in de pijplijn, weinig buffer op de bank. Wat nu? De rigoureuze maatregelen die de overheid heeft moeten nemen om de verspreiding van het Coronavirus te vertragen hebben een grote impact op onze samenleving. Én waarschijnlijk op jouw inkomen.

Laatste update: 2 april 2020

uitkering-terugbetalen

Veel activiteiten vallen stil en zzp’ers, in de cultuursector onze grote flexibele schil, vangen als eerste de economische en financiële klappen op. Anders dan in loondienst kun je als zzp’r niet automatisch terugvallen op een sociaal vangnet. Maar waar kun je dan wel terecht?

Reddingsboei

Het kabinet heeft een groot steunpakket ontwikkeld voor bedrijven én voor zzp’ers. Onder het motto ‘Doen wat nodig is’ wordt vooral ingezet op inkomensondersteuning voor zzp’ers. De reddingsboei die wordt aangereikt bestaat al langer in de vorm van de Bbz-regeling, een gemeentelijke regeling voor ondernemers met financiële problemen. Die bestaande regeling wordt nu tijdelijk versoepeld (Tozo) ter overbrugging van het wegvallen van je inkomen voor de komende drie maanden met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

Wat houdt de inkomensregeling in?

De gemeente vult het inkomen dat je nu verdient aan tot het sociaal minimum, dat is tot bijstandsniveau. Dat bedrag hoef je niet terug te betalen. Daarnaast kun je een lening krijgen voor bedrijfskapitaal tot maximaal €10.517. Dit bedrag moet je wel terugbetalen tegen een kleine rentevergoeding. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen zijn aanzienlijk versoepeld:

  • Het inkomen van je partner of je eventuele vermogen wordt niet meegerekend. Je hoeft dus niet je spaargeld of je huis op te eten.
  • Je bedrijf wordt niet onderworpen aan een levensvatbaarheidstoets.
  • De maximale doorlooptijd van de aanvraag is 4 weken.

Neem contact op met je gemeente

Gemeenten hebben haast gemaakt met het inrichten van een loket om de toestroom van aanvragen efficiënt te kunnen behandelen. Iedere gemeente kiest voor een eigen aanpak, daarom vind je hiernaast de links naar de grote gemeenten in Gelderland die vaak ook een regiofunctie vervullen.
Staat de gemeente waar jij woont niet op deze lijst, zoek dan op de website van jouw gemeente naar de speciale informatiepagina met Coronanieuws voor ondernemers of naar de Bbz-regeling.

Betaling belastingen wordt versoepeld

Om wat meer liquiditeiten (geld op de bank) tot je beschikking te hebben, kun je uitstel van betaling aanvragen voor de btw en voor de voorlopige aanslag van je inkomstenbelasting. De belastingdienst heeft daar een speciale pagina voor geopend. Als de economie weer aantrekt, zal je die belastingen alsnog moeten betalen, maar het geeft je nu wat financiële ademruimte.

Noodloket

Staat je bedrijf op een ander adres dan je woonadres ingeschreven bij de KvK dan kun je een aanvraag indienen voor de TOGS regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) voor een eenmalige gift van €4.000.

De overheid wil daarmee kleine ondernemers tegemoet komen in de vaste kosten die doorlopen terwijl zij geen of weinig inkomen hebben. Een aanvraag hiervoor kun je indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Komt de SBI-code waaronder je ingeschreven staat bij de KvK niet overeen met je feitelijke activiteit en kom je daardoor niet in aanmerking voor deze regeling, maak daar melding van via dit formulier. Je aanvraag wordt dan individueel bekeken.

Banken

De meeste banken geven een half jaar uitstel van aflossing van je lening en rentebetaling. Kun je je hypotheek niet meer betalen neem dan contact op met je bank voor een ‘passende oplossing’. Banken hebben toegezegd hun klanten hiermee tegemoet te willen komen.

Annulering van opdrachten en locaties

Overeenkomsten tot 28 april / 1 juni
De vergaande maatregelen van de overheid om het coronavirus tegen te gaan betekenen een verplichte sluiting van alle podia, theaters, culturele centra, concertzalen, musea, filmhuizen en bibliotheken tot in ieder geval 28 april. Alle vergunningsplichtige evenementen worden afgelast tot 1 juni.
Dat betekent dat er sprake is van onvoorziene omstandigheden of een overmachtssituatie waardoor de kans groot is dat je van jouw opdrachtgever niet kunt verlangen dat hij jou (volledig) betaalt. Stuur aan op een afspraak dat de met jou overeengekomen prestatie uitgesteld wordt tot een later tijdstip. Leg die afspraak schriftelijk vast. Dat kan al met een bevestigde mail.
Is de opdracht geannuleerd op initiatief van de opdrachtgever, maar valt die niet onder de genomen maatregelen door de overheid, dan is het maar de vraag of er sprake is van overmacht. In dat geval kun je nakoming van de opdracht en betaling van het overeengekomen bedrag eisen.
Het is natuurlijk slimmer om samen tot een (uitgestelde) overeenkomst te komen om de opdrachtrelatie ook voor de toekomst goed te houden.

Huur locaties
Voor de huur van locaties geldt eigenlijk hetzelfde: kun je vanwege de overheidsmaatregelen geen gebruik maken van de locatie dan ben je daar redelijkerwijs ook geen vergoeding voor verschuldigd. Kijk ook daar samen met de verhuurder naar alternatieve oplossingen bijvoorbeeld door de huur van de locatie naar een later moment te verschuiven.

Afspraken na 28 april / 1 juni
Het lijkt nog ver weg maar misschien overweeg je om activiteiten (na 28 april) of evenementen (na 1 juni) nu al af te gelasten, omdat je bijvoorbeeld niet kunt werken aan de voorbereiding ervan. Vanuit juridisch oogpunt is dat echter riskant omdat er op dit moment nog geen sprake is van een onvoorziene omstandigheid door een overheidsbesluit. Je loopt als het ware vooruit op een situatie waardoor je je niet kunt beroepen op overmacht.
Het beste advies is om met je samenwerkingspartner(s) goede afspraken te maken of te wachten tot de overheid komt met nieuwe maatregelen.

Lily van Engen

Door

Lily van Engen

Samen met bestuurders, beleidsmakers en ondernemers zoek ik naar verbinding met de culturele sector om actuele uitdagingen aan te gaan.

Stel een vraag