De Oploop #4 De Kracht van Kunst

Door

Harm Baaijens

Cultuur Oost organiseerde De Oploop op donderdag 14 maart 2019 in De Agnietenhof in Tiel. Op deze provinciebrede netwerkbijeenkomst lieten we zien wat de Kracht van Kunst is.

De Oploop 2019

De Oploop #4 Tiel 2019

De Oploop #4 Aftermovie

Op de 20 verschillende programma-onderdelen van de Oploop kwamen meer dan 300 bezoekers af. Bekijk de Aftermovie.

De Oploop #4 programmeerde met Gelderse voorbeelden hoe kunst kan inspireren en hoe kunstenaars kunnen bijdragen door in creatieve oplossingen te denken. Zo kan een theatermaker gemeenten helpen bij maatschappelijke participatievraagstukken. Of een ander voorbeeld: uit onderzoek is gebleken dat het ‘plezier’ weer terug moet in het muzikale verenigingsleven. Dit om de vergrijzing van de leden tegen te gaan. Hoe pak je dit aan?

Donderdag 14 maart: De Oploop #4

Maar ook hiphop-initiatieven en jongerencultuur stonden op het programma. Hoe vinden zij aansluiting bij de gevestigde orde? En waar zit de handreiking naar elkaar op weg naar een duurzame samenwerking in de cultuur? Cultuur Oost brengt deze twee werelden bij elkaar.

Hoe Cultuur Oost instellingen en professionals laat samenwerken en inspireert liet zij zien in een CMK Lab – De danstafel. Hierin stond uitwisseling tussen onderwijs en kunstvakopleidingen centraal. En dat kunstenaars digitale technieken gebruiken in de zorg met als doel mensen sociaal en emotioneel met elkaar te verbinden maakt natuurlijk nieuwsgierig. KunstWerkt in de zorg!

Amir Zaza, Anwar Manlasadoon en Arman Abrahamjan zijn kunstenaars die relatief kort in Nederland wonen en vanuit hun culturele achtergrond vertelden hoe zij hier hun leven oppakken en de belangrijke rol die kunst hierin speelt. Het gesprek met hen gaing over de drijfveren en ambities van deze jonge mannen, die ogenschijnlijk niet verschillen van andere jonge kunstenaars.

De Oploop #4 inspireerde met verbeeldingskracht cultuurprofessionals, kunstenaars, beleidsmakers, managers, schoolleiders en ondernemers. De Kracht van Kunst. Er was ruimte voor ontmoeting en uitwisseling tijdens het buffet en in de pauzes. Zo’n 300 mensen uit heel Gelderland bezochten dit jaar de Oploop in Tiel

De Oploop 2019

PROGRAMMA
DONDERDAG 14 MAART AGNIETENHOF TIEL

13.00 – 13.30 uur Inloop en ontvangst

13.30 – 14.30 uur Openingsvoorstelling ‘Sam’ onder regie van Lucas de Man
In deze energieke solovoorstelling met Michaël Bloos volgen we bankmedewerker Sam. Sam werkt al meer dan tien jaar voor de Rabobank, maakt vlot carrière en heeft plezier in het werk, maar stelt zich regelmatig vragen over de zin, de toekomst, de cultuur en de waarden van de bank. Sam twijfelt soms en vraagt zich af wat er beter of anders zou kunnen. Om vorm aan de vragen en de zoektocht te geven is Sam een vlog begonnen met inspirerende mensen van binnen en buiten de bank over de toekomst van werk, geld en leven.
‘Sam’ is onderdeel van de Artist in Residence van Nieuwe Helden bij de Rabobank.

15.00 – 18.00 uur Deelsessies, presentaties en workshops

‘Kunst en burgerparticipatie’ met Maureen Klijn
Grote Zaal 15.00 – 16.00 uur
‘Right to Challenge’ is een programma waarmee burgers worden uitgedaagd oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. In Tiel zet Maureen Klijn (o.a. raadslid voor GroenLinks) haar achtergrond als theatermaker in, om inwoners te bereiken. Met de ‘Dwarszitter’ zoekt zij burgers op, in hun eigen omgeving om hen een stem te geven in het publieke debat. Ervaar, aanschouw of doe mee.

CMK Lab – De Danstafel
Grote Zaal 16.30 – 18.00 uur
Onderwerp van gesprek aan De Danstafel is ‘De Kracht van Dans in het basisonderwijs’. Het zal onder andere gaan over de samenwerking tussen toekomstige vakdocenten en leerkrachten van HAN Pabo en ArtEZ. Iedereen kan tijdens De Oploop aan deze tafel plaats nemen. Daniëlle Bouwmeester (dansdocent en lid van dit CMK Lab) en Thomas Voorn (capoeiradanser en pabodocent) zijn de moderators van vandaag. Wat komen studenten tegen als zij kennismaken met elkaars wereld, wat is nodig om dichter naar elkaar toe te kunnen groeien? Welke leerpunten zijn al ontdekt? Natuurlijk is er naast het gesprek volop ruimte voor dans. Ervaar, aanschouw of spreek mee.

‘Scenario’ met Anwar Manlasadoon, Amir Zaza en Arman Abrahamjan
Rabozaal 15.00 – 16.15 uur
Schrijfster Lotte Lentes gaat in gesprek met deze makers over hun drijfveren, hun ambities en de kracht van kunst. Wat heeft ‘kunst’ voor deze jonge mensen betekend in hun leven? Heeft de artistieke ambitie geholpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan? Anwar schrijft wekelijks columns in de Gelderlander. Amir maakt films en Arman organiseert en draait muziek op Armeense feesten. En meer dan dat. Luister, kijk en swing mee.

‘Maar als iedereen zo denkt’ met Marie-Anne Faustinelli
Rabozaal 16.15 – 17.00 uur
‘Faust’ dacht na over hoe zij haar betrokkenheid bij een meer duurzame samenleving daadkracht bij kon zetten. Ze bedacht een film, betrok daar steeds meer mensen bij, vele vrienden participeerden in deze productie en het werkte daardoor als een olievlek. Het werd groter en groots, met een mooie boodschap, die veel zegt over de vraagstukken van nu. Lotte Lentes gaat in gesprek met haar. Kijk en zie de film, leer en bewonder. Denk anders!

Movers & Shakers doorbreken muren en maken meters
Rabozaal 17.00 – 18.00 uur
Wederzijds écht in contact komen: de ‘gevestigde’ culturele wereld en de urban wereld van diversiteit en non-formeel ondernemerschap. Er wordt veel geschreven over deze thema’s, maar nog weinig met elkaar gesproken. Een veranderende samenleving en cultuursector vraagt om nieuwe visie en energie. Er lopen steeds meer (jonge) Movers and Shakers rond in de sector. In een tijd waarin het voor velen niet compleet duidelijk is wat urban, non-formal en divers nou precies is of zou kunnen zijn, is het goed in gesprek te gaan met de vertegenwoordigers van die Movers and Shakers. Kom schudden aan die boom en Show us Your Guts!

Good Practice met stichting ’t Zwerk
Artiestenfoyer 15.00 – 15.45 uur
Geïnspireerd op het boek ‘Voltooid leven’ van Els van Wijngaarden maakte Jos Spijkers een theatervoorstelling over het einde van het leven. Het verhaal gaat over mensen die naar wegen zoeken hun levenseinde te realiseren, vaak opboksend tegen onbegrip van familie en samenleving. De voorstelling toont mensen op hun kwetsbaarst en vertelt wat zij een voltooid leven vinden. Met verhalen over je eenzaam en overbodig voelen, over onmacht en verzet en waardig willen sterven. Persoonlijke verhalen worden afgewisseld met hartstochtelijk gezongen klassieke popsongs en scènes vol mededogen en ironie. Tijdens De Oploop wordt een aantal scènes gespeeld en vertelt Jos over de kracht van kunst bij dit proces.

KUNSTwerkt met Superposition
Artiestenfoyer 16.00 – 17.00 uur 
In deze sessie staan Robin Smits en Bram Bogaerts centraal, twee creatieven die samenwerken onder de naam Superposition. Ze studeerden Graphic Design en Interaction Design aan ArtEZ. Na hun afstuderen realiseerden ze een aantal opdrachten waarin technologie een belangrijke rol speelt. Voor Cultuur Oost onderzochten zij hoe digitale technologieën inzetbaar zijn voor een probleem dat vooral in de zorgsector speelt: de behoefte om je als mens sociaal en emotioneel verbonden te blijven voelen. Met materiaalproeven, filmpjes en een verslag over hun werkwijze illustreren de kunstenaars hoe ze in hun opdrachten aan de slag gingen. Ze beschrijven de hobbels én de verrassingen die ze tegenkwamen. En we kijken natuurlijk naar hun inventie die voortkwam uit de Cultuur Oost-opdracht en die nu bijna gereed is voor benadering van marktpartijen en opdrachtgevers.

Crowdfunding door VoordeKunst
Artiestenfoyer 17.15 – 18.00 uur
De provincie Gelderland is ook in 2019 matchfundingpartner van Voordekunst. Matchfunding betekent dat de provincie meebetaalt aan geselecteerde crowdfundingcampagnes uit Gelderland. De makers moeten 70% van hun campagne financieren met behulp van donateurs. Gelderland draagt de laatste 30% van het bedrag bij met een max van €10.000. Klinkt als easy money dus. Maar er komt nogal wat bij kijken. VoordeKunst legt in deze pitch uit hoe je te werk moet gaan als maker en een campagne start. Stel je vragen en verrijk jezelf met deze info!

Makersonderwijs – challenge met Kunstlab Arnhem en Marant
Waalfoyer 15.00 – 15.45 uur
Makersonderwijs is leren door te maken. Dit stimuleert de creativiteit van zowel kinderen als volwassenen. Er ligt een ‘challenge’ voor deelnemers aan deze workshop klaar. Met behulp van een Toolkist leer je oplossingen ontwikkelen. Oplossingen die je in de loop van De Oploop onverwachte ontmoetingen opleveren! Spannend en handig. Meer geven we niet prijs. De workshop wordt begeleid door Linda van de Knaap (Kunstlab Arnhem) en Sanne Kokkeler (Onderwijsbegeleidingsdienst Marant)

Kracht van Kunst in het onderwijs
Waalfoyer 16.00 – 16.45 uur
Jonge makers en nieuwe cultuurprofessionals zoeken aansluiting bij het onderwijs. Maar waar moet je beginnen? In deze bijeenkomst legt Cultuur Oost verbindingen tussen kunstenaars, cultuurmakelaars en het onderwijs. Kunstenaar Angela Vissers heeft haar eigen kunsteducatiebedrijf opgezet. Gerard Smetsers is basisschooldirecteur en tevens voorzitter van de Vereniging CultuurProfielScholen in het primair onderwijs. Cultuurmakelaar Edith Elshof is zelf beeldend kunstenaar en cultuurcoördinator bij Liemers Cultuurpunt. Olga Potters is onderzoekster naar kunst- en cultuureducatie, geeft les, adviseert en is medeauteur van Leren van Kunst. Zij gaan met de zaal in gesprek. Leer en praat mee.

Muziek met Raw Resonance
Waalfoyer 17.00 – 18.00 uur
Meer Muziek; maar dan beter, leuker en anders? Want duidelijk is dat er iets moet veranderen in de huidige muziekcultuur om de aansluiting met jongeren en kinderen niet te verliezen. Raw Resonance doet dat lekker. Met plezier nemen ze iedereen mee in hun beats. Klinken met elkaar!

Toekomst en cultuurbeleid
Lingefoyer 15.00 – 16.30 uur (besloten)
Op De Oploop is er plaats voor nog een besloten bijeenkomst waar gedeputeerde Josan Meijers in gesprek gaat met verschillende wethouders. Over hoe de provincie Gelderland cultuur en erfgoed kan versterken. Wat verdient de aandacht in de komende beleidsperiode 2021-2024? Pijlers in deze bijeenkomst zijn de regioprofilering, cultureel aanbod en talentontwikkeling.

Het Lagerhuis met Wendelien Wouters
Bovenfoyer 17.00 – 18.00 uur
Aan de vooravond van de provinciale statenverkiezingen geven we politieke partijen en partners van Cultuur Oost een podium. Statenleden van de politieke partijen, directeuren van kunstencentra, onderwijsmensen, lokale wethouders, ondernemers en mensen uit zorg en welzijn gaan met elkaar in debat. Het gesprek gaat over cultuureducatie, kunst en cultuur inzetten bij maatschappelijke opgaven, talentontwikkeling en culturele infrastructuur. Wees erbij!

Zinder en Meer Muziek in de Klas
Zinder 15.00 – 16.45 uur
En ‘Meer Muziek in de Klas’ heeft ook zo haar methode en visie. En wat is het dan mooi dat Zinder hier een rol in wil en kan betekenen. Deze sessie kan zomaar een mooie hernieuwde muzikale start van samenwerking zijn in de regio Rivierenland. Dus iedereen die ook maar iets met muziek heeft, in verenigingsverband of als individu, als leraar of muziekdocent, is welkom.

Zinderende rondleiding inclusief monologen
Zinder 16.30 – 17.00 en 17.30 – 18.00 uur, 16.15/17.15 bij Pick up Point.
Zinder is het prachtige cultuurgebouw van Tiel. Het is het nieuwe onderkomen voor het centrum voor de kunsten, het poppodium, de kunstuitleen met een expositieruimte en de bieb. Onder de naam Cultuurbedrijf Tiel werkt Zinder nauw samen met de Agnietenhof.
Om 16.30 en 17.30 uur is er de mogelijkheid het gebouw van Zinder te ervaren. En te zien waar het gebouw voor dient! De cursisten van de theaterproductiegroep Zinder spelen twee maal hun monologenvoorstelling. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid tonen zij de kracht van kunst in alle hoeken en gaten van dit gebouw.

Kinderarmoede en cultuur met het Jeugdfonds Sport & Cultuur
Gispenfoyer 15.00 – 15.45 uur
In deze sessie kom je meer te weten over kinderarmoede, wat meedoen met cultuur betekent voor kinderen en ouders die in armoede leven en hoe het fonds te werk gaat. Cultuurcentrum Zinder en Welzijn West Betuwe delen hun ervaringen uit de praktijk. Aan bod komen de beleidsmatige mogelijkheden voor gemeenten als ook het contact met de kinderen en ouders. Hoe signaleer je armoede en maak je het vervolgens bespreekbaar? Iedereen kan wel iemand helpen.

Foyer expositie
– Foyer gehele middag
Waar mensen naar de bomen staren, toont Frank Los het bos. Frank verbaast zich over de versnippering van nuttige informatie. Als het gaat om belangrijke onderwerpen als burgerparticipatie, armoedebestrijding en de omgevingswet moet informatie toch gemakkelijk te vinden zijn? Daarom maakt hij interactieve tekeningen (infographics) die complexe onderwerpen op een speelse manier overzichtelijk maken. Tijdens de pauzes laat Frank zijn werk zien in de foyer.

Kom langs bij ons Pick up Point
– Foyer gehele middag
Bij het Pick up Point kun je gericht informatie verzamelen. Voor iedereen hebben we een eco-vriendelijke tas klaarliggen die je naar eigen inzicht mag vullen. We willen immers niet iedereen overladen met stapels flyers. Ook kun je bij deze stand terecht wanneer je inhoudelijke vragen hebt: wil je informatie over deskundigheidsbevordering of CMK 2017-2020? Wil je ondernemersadvies of inzage in de trends en ontwikkelingen in cultuurbeleid bij Gelderse gemeenten? We staan voor je klaar!

Topics

Kunst en Cultuur Netwerken Onderwijs Overheid Zorg en Welzijn