De kracht van kunst

Cultuur Oost is het Gelders netwerk- en expertisecentrum voor kunst, cultuur en samenleving. Samen met partners in de culturele sector, het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en de politiek vergroten wij de kracht van kunst en cultuur.

Over ons

De Oploop 2019
visiedocument

Kunst en cultuur zorgen voor een prettig woon- en werkklimaat in Gelderland.

Ze verbinden en verrijken het individu en zijn van groot belang bij het vervullen van onze maatschappelijke opgaven. Cultuureducatie maakt creatiever en zelfredzamer. Cultuurparticipatie maakt gelukkiger en gezonder. Talentontwikkeling geeft Gelderlanders de kans hun talenten te ontdekken en te ontplooien en vormt een stevige basis voor een nieuwe generatie kunstenaars. Een sterke culturele infrastructuur trekt bovendien bedrijven, inwoners en toeristen aan. Het punt van kunst en cultuur in Gelderland – Visiedocument 2019-2022 – download

Over ons

Creatieve kracht

Cultuur Oost zet de creatieve kracht van kunst en cultuur in voor innovatie in andere domeinen en het vinden van oplossingen voor maatschappelijke opgaven.

Over ons

Verbindingen

Cultuur Oost is sterk in het leggen van die verbindingen met kunst en cultuur in het hart van onze opdracht. Want kunst werkt.

Over ons

Intrinsieke waarde

Door de intrinsieke waarde van kunst en cultuur en door de waarde die kunst en cultuur hebben in vraagstukken over onderwijs, leefbaarheid, welzijn, zorg of ontwikkeling in het bedrijfsleven.

Raad van Toezicht

Drs. R.C. König – voorzitter
M.E.B.G. van Baars
A. van Dijk
Drs. B.L.M.T. van Moerkerk
C.M. Tijhuis

ANBI
RSIN: 8541.61.326

Governance Code Cultuur

Cultuur Oost hanteert de Governance Code Cultuur, een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

Jaarverslag en Jaarplan

Jaarverslag 2018

Informatie t.b.v. ANBI met jaarrekening

Jaarplan 2020

Meer weten?

Neem contact op met een van onze adviseurs, wij helpen u graag.