De kracht van kunst

Cultuur Oost is het Gelderse netwerk- en expertisecentrum voor kunst, cultuur en samenleving. Wij werken aan de provinciale ambities op het gebied van cultuureducatie, cultuurparticipatie en talentontwikkeling.

Over ons

takkenweek harderwijk2 2014
Common Ground Identity Party foto An Stalpers 2016-09-20 om 10.17.52

De waarde van een sterke kunst & cultuur sector

In Gelderland zijn we overtuigd van de waarde van een sterke kunst & cultuursector voor een inspirerende en toekomstbestendige woon-, werk- en leefomgeving. Dat is een krachtig vertrekpunt. Kunst en cultuur leveren een positieve bijdrage aan persoonlijke ontwikkeling, verbinding tussen mensen en aan de ontwikkeling van een samenleving als geheel.

Over ons

Creatieve kracht

Cultuur Oost zet de creatieve kracht van kunst en cultuur in voor innovatie in andere domeinen en het vinden van oplossingen voor maatschappelijke opgaven.

Over ons

Verbindingen

Cultuur Oost is sterk in het leggen van die verbindingen met kunst en cultuur in het hart van onze opdracht. Want kunst werkt.

Over ons

Intrinsieke waarde

Door de intrinsieke waarde van kunst en cultuur en door de waarde die kunst en cultuur hebben in vraagstukken over onderwijs, leefbaarheid, welzijn, zorg of ontwikkeling in het bedrijfsleven.

Raad van Toezicht

Drs. R.C. König – voorzitter
M.E.B.G. van Baars
A. van Dijk
Drs. B.L.M.T. van Moerkerk
C.M. Tijhuis RA

Governance Code Cultuur

Cultuur Oost hanteert de Governance Code Cultuur, een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

Cultuur Oost in het kort

Meer weten?

Neem contact op met een van onze adviseurs, wij helpen u graag.