De kracht van kunst

Cultuur Oost is hét Gelders netwerk- en expertisecentrum voor kunst, cultuur en samenleving. Samen met partners in de culturele sector, het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en de politiek vergroten wij de kracht van kunst in Gelderland.

Over ons

visiedocument

Onze opdracht

Kunst en cultuur zorgen voor een prettig woon- en werkklimaat in Gelderland. Ze verbinden en verrijken het individu en zijn van groot belang bij het vervullen van onze maatschappelijke opgaven. Cultuureducatie maakt creatiever en zelfredzamer. Cultuurparticipatie maakt gelukkiger en gezonder. Talentontwikkeling geeft Gelderlanders de kans hun talenten te ontdekken en te ontplooien en vormt een stevige basis voor een nieuwe generatie kunstenaars. Een sterke culturele infrastructuur trekt bovendien bedrijven, inwoners en toeristen aan.

Visiedocument 2019-2022: het punt van kunst en cultuur in Gelderland

 

Over ons

Kennis & deskundigheid

Cultuur Oost zorgt voor het ontwikkelen, beschikbaar stellen en verspreiden van kennis over kunst en cultuur en draagt via scholing en coaching bij aan deskundigheidsbevordering in het veld.

Over ons

Advies & coaching

Cultuur Oost adviseert, coacht en begeleidt kunstenaars, culturele instellingen, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen, bedrijven en gemeenten om de kracht van kunst in Gelderland te vergroten.

Over ons

Matchmaking & netwerken

Cultuur Oost brengt soms onverwachte partners bij elkaar, zorgt voor strategische verbindingen in heel de regio en onderhoudt verschillende kennisgedreven netwerken.

Governance Code Cultuur

Cultuur Oost hanteert de Governance Code Cultuur, een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

Raad van Toezicht

Drs. R.C. König – voorzitter
M.E.B.G. van Baars
A. van Dijk
Drs. B.L.M.T. van Moerkerk

Jaarplannen

ANBI

Stichting Cultuur Oost heeft sinds 25 september 2019 een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor is de Stichting vrijgesteld van het betalen van erf- of schenkbelasting en is een schenking aan Cultuur Oost fiscaal aftrekbaar. Ons RSIN-nummer is 854161326.

Onze ANBI-status

Meer weten?

Neem contact op met een van onze adviseurs, wij helpen je graag verder.