met kunst bedacht

Cultuur Oost is de Gelderse adviesorganisatie die met kunst en cultuur makers en beslissers helpt bij het bedenken van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Over ons

MJBPfrontvierkant

Meerjarenbeleidsplan

In het afgelopen jaar onderzochten we de kansen en uitdagingen die ons de komende jaren tegemoetkomen. Dat deden we samen met onze medewerkers en partners binnen en buiten het culturele veld.
Daaruit volgde dit meerjarenbeleidsplan, dat ons de komende vier jaar richting geeft. Uiteraard werken we ook de komende jaren met de provincie, gemeenten, het onderwijs, de cultuursector en maatschappelijke partners nauw samen aan een duurzame inbedding van kunst en cultuur in de samenleving. Dat doen we vanuit de overtuiging dat kunst en cultuur essentieel zijn voor een inclusief, gelukkig en welvarend Gelderland.

Meerjarenbeleidsplan 2023-2026

Over ons

Kennis & deskundigheid

Cultuur Oost zorgt voor het ontwikkelen, beschikbaar stellen en verspreiden van kennis over kunst en cultuur en draagt via scholing en coaching bij aan deskundigheidsbevordering in het veld.

Over ons

Advies & coaching

Cultuur Oost adviseert, coacht en begeleidt kunstenaars, culturele instellingen, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen, bedrijven en gemeenten om de kracht van kunst in Gelderland te vergroten.

Over ons

Matchmaking & netwerken

Cultuur Oost brengt soms onverwachte partners bij elkaar, zorgt voor strategische verbindingen in heel de regio en onderhoudt verschillende kennisgedreven netwerken.

Governance Code Cultuur

Cultuur Oost hanteert de Governance Code Cultuur, een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

Raad van Toezicht

W.P. van Burgsteden – voorzitter
M. Gerlagh, MBA
M. J. Helmink
M. Kolf
Drs. B.L.M.T. van Moerkerk
Y.S. Ulenaers

Jaarplannen

ANBI

Stichting Cultuur Oost heeft sinds 25 september 2019 een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor is de Stichting vrijgesteld van het betalen van erf- of schenkbelasting en is een schenking aan Cultuur Oost fiscaal aftrekbaar. Ons RSIN-nummer is 854161326.

Onze ANBI-status

Meer weten?

Neem contact op met een van onze adviseurs, wij helpen je graag verder.