Overbruggingsmaatregelen covid-19 cultuur en erfgoed

Cultuur en erfgoed in Gelderland moeten goed toegankelijk zijn, maar door covid-19 staat die toegankelijkheid zwaar onder druk. Provincie Gelderland wil, aanvullend op het Rijk en de gemeenten, maatregelen nemen om te zorgen dat cultuur en erfgoed ook op de lange termijn in Gelderland beschikbaar blijven. Op 16 juni heeft de provincie nieuwe overbruggingsmaatregelen bekend gemaakt voor de cultuur- en erfgoedsector voor een totaalbedrag van 7 miljoen euro.

25 juni 2020

IMG_Cultuur_en_Erfgoed_1796

Vrijdag 19 juni heeft de provincie de overbruggingsmaatregelen voor de recreatie- en toerismesector van 4,6 miljoen euro bekend gemaakt. Daarvoor komt een tijdelijke subsidieregeling. Door de recreatieve en toeristische functie van kastelen, monumenten en regionale musea kunnen zij een beroep doen op deze subsidieregeling.

Langetermijnmaatregelen

Met de 7 miljoen extra in de overbruggingsfase wil de provincie tijd kopen om ruimte te hebben om samen met instellingen en gemeenten te verkennen hoe de culturele infrastructuur toekomstbestendig kan worden. Dit kan alleen als er een gezamenlijke visie is op hoe de culturele infrastructuur er voor de toekomst uit moet zien. Die verkenning wordt regionaal uitgevoerd. Cultuur Oost heeft de opdracht gekregen om dit proces te faciliteren. Gezien de druk op de sector zullen er uiterlijk in september scenario’s moeten voorliggen over hoe een gedragen toekomstbestendige cultuur- en erfgoedsector er in Gelderland uit gaat zien.

 

 

 

Topics

Advies Overheid
Heleen Elbers

Contact

Heleen Elbers

Ik ben een procesgerichte adviseur die energie haalt uit het aangaan van langdurige relaties met gemeenten.

Stel een vraag