Platform Cultuureducatie Achterhoek

Het Platform Cultuureducatie Achterhoek biedt kansen voor regionale samenwerking voor alle scholen en culturele partners in de Achterhoek. Het Platform wil het cultuureducatie-aanbod stroomlijnen en over gemeentegrenzen heen aanbieden.

SO De ZonnehoekTruus Hermkens docentfoto © Bart Versteeg 07-11-11

Kansengelijkheid voor kinderen in het basisonderwijs

Op 12 november 2020 zijn de Achterhoekse instellingen voor cultuureducatie het Platform Cultuureducatie Achterhoek gestart. De instellingen trekken samen op om te streven naar kansengelijkheid voor kinderen in het basisonderwijs als het gaat om muziek, dans, theater enz. Zij gaan hun activiteiten voor het basisonderwijs onderling afstemmen en werken hierin samen met de Achterhoekse schoolbesturen en gemeenten.

In 2019 hebben de culturele instellingen middels het Muziekakkoord van Meer Muziek in de Klas samen met de Achterhoekse gemeenten en de scholen beloofd te gaan samenwerken. De visie op onderwijs en cultuur was al vastgelegd in een Mission Statement. Het Platform Cultuureducatie Achterhoek wil deze samenwerking nu handen en voeten gaan geven.

In het Platform Cultuureducatie Achterhoek verbinden de partijen zich rond cultuureducatie op de basisscholen. Daarbij staat de vraag van de school centraal. Om de school zo goed mogelijk van dienst te zijn organiseren de instellingen duurzame netwerken voor ICC’ers (Interne Cultuur Coördinatoren binnen de scholen), en ook voor kunstvakdocenten en lokale kunstenaars die voor de culturele instellingen werken. Gezamenlijk wordt gewerkt aan langetermijnbeleid en aan een loketfunctie voor zowel scholen als gemeente-overstijgende vragen en ideeën op het gebied van cultuureducatie.

Deelnemers

Het Platform Cultuureducatie Achterhoek bestaat uit: Amphion Cultuurbedrijf Doetinchem, Boogie Woogie Winterswijk, KICK Oude IJsselstreek, Liemers KunstWerk!, Muzehof Zutphen, Muziek- en Kunstwijs Berkelland, SCEDA Aalten en WELCOM Montferland.

Samenwerkingspartners zijn: Hogeschool Iselinge in samenwerking met ArtEZ hogeschool voor de kunsten Enschede, Graafschap College en Cultuur Oost.

De gemeenten waar het Platform Cultuureducatie Achterhoek actief is: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen.

Voor Cultuur Oost is het platform een pilot om regionale samenwerking te bevorderen, kunstvakdocenten meer werkgelegenheid te bieden en om te werken aan een efficiëntere besteding van middelen.

Topics

Netwerken Onderwijs
Arend Nijhuis

Contact

Arend Nijhuis

We versterken de onderlinge samenhang tussen muziekscholen en tussen muziekscholen en basisscholen, orkesten, amateurs en verenigingen.

Stel een vraag