Post-hbo Cultuurbegeleider

Het ontwikkelen van goed cultuuronderwijs en het begeleiden van collega’s hierin gaat niet vanzelf. Het vraagt om gedegen inhoudelijke kennis. Die kennis vergroten Intern Cultuurcoördinatoren (ICC’ers) met de post-hbo Cultuurbegeleider.

-images-brandspot-2019-pabo-meester-geeft-muziek-les_2019-2

Slimme koppeling van theorie en praktijk

Tijdens de opleiding worden de theorie en de praktijk op jouw eigen school slim aan elkaar gekoppeld. Zo ga je aan de slag met het ontwikkelen van een leerlijn. De opleiding is opgezet door CultuurCollege en Hogeschool Arnhem Nijmegen. De opleiding is bedoeld voor leerkrachten die de basisopleiding ICC hebben gevolgd. Na afronding van de opleiding voldoe je aan de SBL-competenties met taakverzwarende elementen en kom je dus in aanmerking voor een LB-functie.

Erkend diploma

Ook krijg je een officieel erkend diploma en word je opgenomen in het Abituriëntenregister van de Stichting Post HBO Nederland. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat je uitgebreide inhoudelijke kennis op het gebied van cultuuronderwijs verworven hebt. En daarmee help je je collega’s en leerlingen echt verder.

De opleiding Cultuurbegeleider

De post-hbo opleiding Cultuurbegeleider duurt anderhalf jaar en is ontwikkeld als vervolg op de opleiding Interne Cultuurcoördinator (ICC).

posthbocultuurbegeleiderweb

11 cultuurbegeleiders ontvingen hun post-hbo diploma.

Start opleiding in voorjaar 2022

In juni 2021 ontvingen 11 net afgestudeerde cultuurbegeleiders hun post-hbo diploma. In het voorjaar van 2022 gaat de opleiding bij voldoende deelname weer van start. De 16 studiebijeenkomsten worden uitgevoerd door HAN Pabo samen met Cultuur Oost.

cultuurbegeleiders-linda rosink1

Netwerk Cultuurbegeleiders

Op 8 december 2020 vond de tweede (online) netwerkbijeenkomst van Cultuurbegeleiders plaats. Pionier! is een programma, waarbij leerkrachten aan de hand van thema’s met leerlingen werken aan creativiteit en heeft een online omgeving met lessen, ontwikkeld door kunstenaars. Linda Rosink van Pionier! gaf een toelichting op de werkwijze.
Deelnemers hadden van tevoren een envelop met materiaal ontvangen waarmee tijdens de bijeenkomst, zonder lijm of plakband een vriendje voor ‘het beestje Sterre’ gemaakt moest worden. Daarna volgde een onderdeel over hoe om te gaan met leerlingen die om allerlei redenen vast kunnen lopen in hun creativiteitsontwikkeling.

Topics

Netwerken Onderwijs Scholing
Annet Nieuwenhuizen

Contact

Annet Nieuwenhuizen

Scholen die (verder) aan de slag willen met cultuuronderwijs kunnen bij mij terecht.

Stel een vraag