Raad van Twaalf

De Raad van Twaalf is het landelijke samenwerkingsverband van provinciale steuninstellingen voor cultuureducatie en/of cultuurparticipatie. Alle leden van de Raad van Twaalf werken in hun eigen provincie samen met de culturele sector (professionele instellingen, zelfstandige kunstaanbieders en organisaties voor amateurkunst), met het onderwijs en vaak ook met organisaties op het gebied van welzijn en zorg of het bedrijfsleven én natuurlijk met gemeenten.

Raad van Twaalf

Provinciale instellingen voor kunst en cultuur bundelen expertise

De leden van de Raad van Twaalf vervullen in eerste instantie een rol binnen hun eigen provincie. Als adviesorgaan, steuninstelling, kenniscentrum, productontwikkelaar en netwerkorganisatie. Dat doen ze met veel passie. Maar ze delen de kennis uit de eigen provinciale praktijk ook met elkaar.

De Raad van Twaalf maakt zich sterk voor landelijke advisering en afstemming met organisaties als het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Kunsten ’92, Raad voor Cultuur, Fonds voor Cultuurparticipatie en het ministerie van OCW.

De Raad van Twaalf bevindt zich in de tweede lijn van organisaties voor cultuureducatie en/of cultuurparticipatie, tussen lokale centra (eerste lijn) en landelijke organisaties als het LKCA (derde lijn). Vanuit deze positie maken de leden zich sterk voor afstemming in het beleid van cultuureducatie en cultuurparticipatie, van landelijk tot lokaal.

Topics

Netwerken
Sarah Heijse

Contact

Sarah Heijse

De uitdaging voor de toekomst is om de kwaliteit van onze culturele infrastructuur in onze provincie sterk te houden en te versterken.

Stel een vraag