Regioprofielen voor cultuur

Door

Josien Paulides

Gelderland profileert met cultuur!

Minister van Engelshoven heeft aan de gemeenten en provincies gevraagd regioprofielen voor cultuur te ontwikkelen. In deze profielen is aandacht voor culturele voorzieningen en cultureel aanbod voor iedereen. Op 1 november 2018 hebben de regio’s hun plannen ingediend.

regio oost.png

In Gelderland zijn 3 regioprofielen ontwikkeld:

  1. Arnhem/Nijmegen
  2. Stedendriehoek Apeldoorn/Deventer/Zutphen
  3. Ede/Wageningen

Daarnaast is door de provincies Gelderland en Overijssel in samenwerking met de grote gemeenten Route Oost gemaakt. In Gelderland zijn de (Noord) Veluwe, de Achterhoek en het Rivierengebied nog niet bij de ontwikkeling van de stedelijke regio’s betrokken. Hieronder volgt een korte samenvatting van de verschillende profielen:

ROUTE OOST

Route Oost geeft een perspectief voor de Oost-Nederlandse culturele infrastructuur. Binnen Landsdeel Oost staan de 5 culturele regio’s (inclusief Twente en regio Zwolle) met elkaar in verbinding. Er wordt gewerkt aan talentontwikkeling, een sterke en krachtige culturele infrastructuur en aan profilering & publiek. De 5 profielen in landsdeel Oost vormen de culturele agenda voor de periode 2021-2024.

ARNHEM-NIJMEGEN

In het Groeidocument 025 wordt geschetst hoe Arnhem en Nijmegen meer naar elkaar toe groeien en één gebied vormen. Het proces is bottum-up georganiseerd waarbij de cultuurnetwerken CNN en CNA een sleutelrol vervullen. In 025 is nagenoeg de complete culturele keten vertegenwoordigd. In het profiel krijgen film en talentontwikkeling het meeste aandacht. Daarnaast is samenwerking en relevant onderzoek van belang om de ambities vorm te kunnen geven.

Er zijn 7 ambities uitgesproken, waarbij 9 proeftuinen worden voorgesteld:

APELDOORN-DEVENTER-ZUTPHEN

Apeldoorn, Deventer en Zutphen pakken met de ontwikkeling van het regioprofiel de kans om gezamenlijk cultuurbeleid te maken. De regio ligt tussen de Randstad en het platteland en dat maakt de regio aantrekkelijk. De culturele instellingen omarmen het programma-denken en het culturele profiel is vanuit een open houding ontwikkeld. Dit betekent dat nieuwe spelers een kans krijgen en andere gemeenten kunnen aansluiten. De culturele instellingen uit de 3 gemeenten hebben gekozen voor een breed profiel en deze in 5 programmalijnen benoemd:

Er wordt gepleit om de proeftuinen een kans te geven en hiervoor budget vrij te maken van 2014-2019, zodat dit kan bijdragen aan het cultuurbeleid vanaf 2025.

EDE-WAGENINGEN

Vanuit een gezamenlijke visie en met de culturele instellingen hebben Ede en Wageningen een cultuurprofiel ontwikkeld. In het culturele aanbod zijn vooral beeldende kunst, erfgoed en muziek sterk vertegenwoordigd. Podiumkunstinstellingen werken al samen en samenwerking wordt gestimuleerd. Door uitwisseling van kennis over publiek wordt ingezet op groei in diversiteit van publiek. De regio is een goede plaats voor talentontwikkeling en broedplaatsen. Er wordt gezocht naar nieuwe samenwerkingen en aansluiting bij regionale culturele initiatieven. Binnen het profiel zijn 3 verhaallijnen ontwikkeld:

Topics

Kennisbank Overheid