Reisgezelschap kunst & maatschappelijke inclusie

Inclusie van bijzondere doelgroepen in de praktijk brengen. Met deze missie ontdekt Het Reisgezelschap nieuwe manieren van werken en leren. De initiatiefnemers, LKCA, Cultuur Oost, ArtEZ en HAN, zijn pioniers die openstaan voor wie aansluit, onwetend waar de reis precies naartoe gaat; maar ontschotting is een belangrijk gegeven.

1*YWbYbXRqCfjbYH_983AYMA

Sociale en artistieke wegen

Studenten van beide opleidingen reizen mee. Om: verbindingen tussen domeinen kunst&cultuur en zorg&welzijn te versterken; studenten vroeg in de opleiding interdisciplinair te laten samenwerken en om nieuwe manieren van samenwerken te onderzoeken, te ontwikkelen en zichtbaar te maken.

Het Reisgezelschap biedt gelegenheid elkaar te ontmoeten op het kruispunt van sociale en artistieke wegen. Op deze pleisterplaatsen is het goed toeven en leer je andere mensen kennen. Samen worden nieuwe manieren van werken en leren ontdekt. Meetup wordt ingezet om elkaar online te ontmoeten en kennis uit te wisselen.

Publicatie

Met de publicatie “De veranderkracht van sociaal-artistiek samenwerken” biedt het Reisgezelschap een inkijk in de vondsten die in de afgelopen vijf jaar zijn gedaan en wil het de lezer inspireren om nieuwe initiatieven en samenwerking op te zoeken.

Topics

Kunst en Cultuur Netwerken Zorg en Welzijn
Rose Figdor

Contact

Rose Figdor

De kunst en het sociale domein kunnen veel voor elkaar betekenen. En ik help ze elkaar te vinden.

Stel een vraag