Reisgezelschap kunst & maatschappelijke inclusie

Inclusie van bijzondere doelgroepen in de praktijk brengen. Met deze missie ontdekt Het Reisgezelschap nieuwe manieren van werken en leren. De initiatiefnemers, LKCA, Cultuur Oost, ArtEZ en HAN, zijn pioniers die openstaan voor wie aansluit, onwetend waar de reis precies naartoe gaat; maar ontschotting is een belangrijk gegeven.

1*YWbYbXRqCfjbYH_983AYMA

Sociale en artistieke wegen

Studenten van beide opleidingen reizen mee. Om: verbindingen tussen domeinen kunst&cultuur en zorg&welzijn te versterken; studenten vroeg in de opleiding interdisciplinair te laten samenwerken en om nieuwe manieren van samenwerken te onderzoeken, te ontwikkelen en zichtbaar te maken.

Het Reisgezelschap biedt gelegenheid elkaar te ontmoeten op het kruispunt van sociale en artistieke wegen. Op deze pleisterplaatsen is het goed toeven en leer je andere mensen kennen. Samen worden nieuwe manieren van werken en leren ontdekt. Meetup wordt ingezet om elkaar online te ontmoeten en kennis uit te wisselen.

Inclusie van bijzondere doelgroepen in de praktijk brengen. Dat is de missie van het Reisgezelschap Kunst & Maatschappelijke Inclusie.

Minisymposium Inclusie & diversiteit

In 2017 is het sociaal artistieke speelveld van Oost-Nederland verkend en is een leergemeenschap opgezet. Een convenant, ondertekend door de bestuurders van de vier aanjagende organisaties, bevestigde de wil en noodzaak om gezamenlijk te reizen. In december 2018 organiseerde het reisgezelschap het minisymposium Inclusie & diversiteit, met voorstellingen, praktijkervaringen, reflecties en ontmoeting tussen zorg- en kunstprofessionals; studenten van Bachelor Docent Dans ArtEZ; en studenten van Social Work van de HAN.

Lees meer over het Reisgezelschap in een artikel van Finn Minke (LKCA).

Topics

Kunst en Cultuur Netwerken Zorg en Welzijn
Rose Figdor

Contact

Rose Figdor

De kunst en het sociale domein kunnen veel voor elkaar betekenen. En ik help ze elkaar te vinden.

Stel een vraag