Route Cultuureducatie

Hoe kom je van commitment voor cultuureducatie, naar een gedegen plan dat aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de school? Hoe zorg je dat de school zelf de regie heeft in dit proces? De afgelopen jaren hebben we daar veel ervaring in opgedaan, zowel landelijk als in Gelderland. Op basis van die ervaring ontwikkelden we de Route Cultuureducatie. Met de Route Cultuureducatie ontwikkel je als school, onder begeleiding van een adviseur of een lokale cultuurcoach, een eigen visie op cultuureducatie en leer je hoe je deze ambities kunt realiseren. De route bevat een aantal ankerpunten, maar geeft vooral ruimte voor maatwerk. Zo vormt het proces zich naar de dagelijkse praktijk van jouw school.

Route cultuurecucatie Cultuur Oost

De route neemt een school mee in de ontwikkeling waarin de school vanuit eigen wensen en ambities tot een passend curriculum of programma kan komen. Daarvoor is een helder kader nodig. Dit helpt ICC’ers, leerkrachten, docenten, directies, maar ook degene die dit proces begeleidt. Alle betrokkenen krijgen op die manier inzicht in hoe het proces kan verlopen, welke investeringen dat vraagt en wie waarvoor verantwoordelijk is.

De ankerpunten in het proces volgen een beredeneerd geheel, maar in maatwerk is er genoeg flexibiliteit om terug te vallen op een eerdere stap of een stap over te slaan wanneer dit de kwaliteitsslag waaraan gewerkt wordt ten goede komt. De keerzijde van een route is dat het kan overkomen als een stappenplan: als we deze stappen maar volgen, dan komen we er. De praktijk leert dat ieder proces anders is, soms meer en soms minder tijd vraagt. Onze adviseurs begeleiden dit traject.

De route is gebaseerd op beproefde ingrediënten van De Cultuur Loper (KunstLoc Brabant) en zullen we in 2020 met partners verder doorontwikke­len. De route kan zowel binnen als buiten het programma Cultuureducatie met Kwaliteit worden aangeboden.

Topics

Advies Onderwijs
Reineke de Vries

Contact

Reineke de Vries

Als adviseur en coach werk ik samen met scholen, kunstenaars en culturele instellingen aan cultuureducatie met kwaliteit.

Stel een vraag