Samenwerking Euregio

In het grensgebied tussen Nederland en Duitsland zijn vijf Euregio’s actief, samenwerkingsverbanden tussen gemeenten uit beide landen. Met als doel: grenzen overwinnen, samenwerking vereenvoudigen en zo allebei meerwaarde ervaren.

10947246_872090262811929_7952521892966562221_n

Programma grensoverschrijdend samenwerken

De Euregio ziet kunst, cultuureducatie en erfgoed als belangrijke bruggen tussen Nederland en Duitsland. Logisch ook, want inwoners kunnen door gezamenlijke activiteiten in deze sectoren in een culturele dialoog komen met elkaar. En dat zorgt weer voor meer wederzijdse interesse en begrip.

Voor wat er precies aan culturele activiteiten opgestart wordt en wie hiervoor verantwoordelijk is, moet een meerjarenplan geschreven worden. Dit doen Cultuur Oost en Gelders Erfgoed voor de Euregio Achterhoek in de periode 2014-2020.

Het programma bouwt met behulp van ondernemende, grensoverschrijdende kunst-, cultuureducatie- en erfgoedprojecten een levendige en grensoverschrijdende communicatie in de Euregio op. Daarnaast werkt het programma aan de profilering van de Euregio als een spannende culturele ruimte, die ook buiten haar grenzen de aandacht trekt.

euregio.png

Topics

Kunsten Netwerken Overheid
Johan Godschalk

Door

Johan Godschalk

Het grootste deel van mijn werk bestaat uit dienstverlening aan gemeenten die kunst en erfgoed van betekenis willen laten zijn.

Stel een vraag