Sociaal-artistieke dagbesteding

Door COVID-19 kunnen veel mensen met een beperking geen activiteitencentra meer bezoeken. Het ontbreken van een zinvolle dagbesteding zorgt ervoor dat de dagstructuur verandert. In de pilot ‘Online sociaal-artistieke dagbesteding’ werken kunstenaars en instellingen samen aan duurzame initiatieven en activiteiten voor mensen met een beperking.

sociaal-artistiek samenwerken

Tudor Rutjes en Caro Wicher (Klare Taal) Sanne Arbouw en Merel van Lieshout (Speels Collectief)

Online contact

Tijdens hun deelname aan de pilot hielden de begeleiders van Theater Klare Taal en Speels Collectief allebei een logboek bij en beschreven hoe tijdens de lockdown het contact met spelers opgepakt werd, via online platforms en later weer fysiek, maar op afstand. Beide groepen vonden manieren om weer aan het werk te gaan en gebruikten het afgelopen jaar om zich organisatorisch aan de nieuwe situatie aan te passen met een blik op de toekomst.

In de pilot ‘Online sociaal-artistieke dagbesteding’ werken kunstenaars en instellingen samen aan duurzame initiatieven en activiteiten voor mensen met een beperking.

De eerste gezamenlijke opbrengst in 2020 was De Roadtrip, een drive-through voorstelling van Speels Collectief, mede mogelijk gemaakt door Rock en Rolstoel Producties, ArtEZ Finals, Siza, Philadelphia en Cultuur Oost.

‘De Roadtrip’ is een drive-through voorstelling van Speels Collectief.

speels collectief roadtrip

De Roadtrip

Topics

Kunst en Cultuur Zorg en Welzijn
Rose Figdor

Contact

Rose Figdor

De kunst en het sociale domein kunnen veel voor elkaar betekenen. En ik help ze elkaar te vinden.

Stel een vraag