Subsidies in tijden van corona

Ook de medewerkers en adviseurs van de fondsen werken vanuit huis, wat betekent dat voor de behandeling van aangevraagde subsidies? Ligt alles stil? Wat moet je doen als je gehonoreerde project nu een andere planning en een langere looptijd krijgt? Of is het opgelegde huisarrest juist geschikt om iets te doen wat je altijd uitstelde: het schrijven van een aanvraag!

Laatste update: 15 maart 2021

foto Micheile Henderson

De rijksfondsen

De grote fondsen volgen de richtlijnen van het RIVM, overheid en Buitenlandse Zaken. Dat zijn Mondriaanfonds, Stimuleringsfonds, Fonds PodiumkunstenFonds voor cultuurparticipatieNederlands Letterenfonds en NL Filmfonds.
Het werk gaat door met een zo klein mogelijke bezetting op de kantoren en met (beoordelings)vergaderingen op veilige afstand via digitale kanalen. Vertragingen in ontvangstbevestigingen, beoordelingen en besluitbrieven zijn niet uit te sluiten.

De grote lijn is dat uitstel, aanpassing en verplaatsing van gehonoreerde projecten moeten worden doorgegeven. Het spreekt voor zich dat het uitdrukkelijk de voorkeur heeft om dit per mail te doen, zodat de contactpersonen hun werk in deze ongewone omstandigheden zo efficiënt mogelijk kunnen organiseren. Alle fondsen geven relevante info op hun websites, dus check de actualiteit. Kijk hier voor extra ondersteuning voor makers en instellingen vanuit de rijksfondsen.

Andere aanknopingspunten

Ook bij andere fondsen wordt gezocht naar oplossingen om juist nu zoveel mogelijk creativiteit mogelijk te maken en overeind te houden. Daarnaast wordt met extra regelingen (Sena, Provincie Gelderland) geprobeerd om in deze barre tijden kunstenaars op hun vindingrijkheid en verbeeldingskracht aan te spreken. De roep om kunst en cultuur klinkt luid en duidelijk!

Tips

Voor wie de periode waarin we nu aan huis zijn gekluisterd wil gebruiken voor het maken van een aanvraag: Cultuur Oost zoekt met plezier mee naar gepaste financieringsbronnen, denkt graag met je mee over een adequate aanpak en beschikt over handige verwijzingen en bemoedigende tips die je op gang helpen. Start daarvoor op onze pagina Geldzaken.

Samen cultuurmaken is een subsidieregeling van het FCP waar het sociale domein en culturele domein samenwerken aan cultuur voor iedereen. De regeling opent op 15 september 2020 en is bedoeld voor wie actief in het culturele en/of sociale domein werkt aan het toegankelijk maken van cultuur voor bepaalde doelgroepen.

Topics

Kennisbank Kunst en Cultuur
Erna aan de Stegge

Contact

Erna aan de Stegge

Met het project KUNSTwerkt koppelen we kunstenaars aan bedrijven, overheden en andere instellingen.

Stel een vraag