Samenwerking in Euregio: taNDem

In het grensgebied tussen Nederland en Duitsland zijn vijf Euregio’s actief, samenwerkingsverbanden tussen gemeenten uit beide landen. Met als doel: grenzen overwinnen, samenwerking vereenvoudigen en zo allebei meerwaarde ervaren. De Euregio ziet kunst, cultuureducatie en erfgoed als belangrijke bruggen tussen Nederland en Duitsland. Logisch ook, want inwoners kunnen door gezamenlijke activiteiten in deze sectoren in een culturele dialoog komen met elkaar. En dat zorgt weer voor meer wederzijdse interesse en begrip.

27993346_876945382487637_8242513734650194910_o

taNDem

taNDem is een grensoverschrijdend kunst- en cultuurproject in de EUREGIO. Het project loopt van 2018 tot 2021 en wordt gefinancierd met middelen uit het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland. Zoals de naam taNDem al doet vermoeden, heeft het project als doel om Nederlandse en Duitse kunstenaars en cultuurmakers in tandems bijeen te brengen. Kunst en cultuur hebben de eigenschappen om mensen over de grens heen op een laagdrempelige manier met elkaar te verbinden. Samen met zijn collega Andre Sebastian van Münsterland e.V. vormde Johan Godschalk van Cultuur Oost van 2018-2022 het tandem voor de inhoudelijke projectleiding.

taNDemcamp20, ©Stefanie Fehren

taNDemcamp 2020 (foto: Stefanie Fehren)

Het is fascinerend om te zien hoe alleen op grond van een thema en met een totaal nieuwe partner, verschillende kwalitatief goede projecten ontstaan. Het geeft weer aan hoe sterk de taal van kunst en cultuur is, over grenzen heen. Edwin Küpers, Provincie Gelderland

2021-2022 taNDem gap year

Na drie succesvolle themajaren is 2021-2022 een ‘taNDem gap year’. Een jaar met een iets andere focus dan we gewend zijn. In het gap year ligt de nadruk op het ontstaan van projecten, kennisuitwisseling en netwerkvorming. Hiervoor is een  taNDem toolkit ontwikkeld waarmee kunstenaars geholpen worden bij het voorbereiden van een Nederlands-Duits kunst- of cultuurproject. Denk hierbij aan het schrijven van een goed projectvoorstel, het zoeken van financieringsbronnen en het aangaan van waardevolle nieuwe contacten.  Meer informatie op: www.tandemkunst.eu

euregio.png

Topics

Kunst en Cultuur Netwerken Overheid