Leren door kunst en cultuur

Cultuur Oost werkt aan een samenleving waarin alle kinderen en jongeren toegang hebben tot cultuureducatie, zowel binnen als buiten het klaslokaal. Dat doen wij samen met scholen, gemeen­ten, cultuurpunten, kunstvakdocenten en culturele instellingen.

EDUCATIE

photo-stem.T4L-4aad-p2k75a97j95bgko05gduem45v7dq4wc00w94jv7q68

Cultuureducatie met Kwaliteit

Een van de projecten die we uitvoeren is het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK), waarmee scholen de kwaliteit van hun eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. In Gelderland leggen we de focus op de dagelijkse praktijk. Want in de klas, daar gebeurt het. Het is de kunst een programma te ontwikkelen dat past bij de wensen en de doelen van de school. De regie ligt bij de scholen, adviseurs van Cultuur Oost zijn bondgenoten in dit proces.

Meer over CMK Gelderland

[72dpi] De Oploop 2020 – Marcel Krijgsman – 072

De Kracht van Kunst in het Onderwijs

In 2020 organiseerde Cultuur Oost vijf bijzondere sessies waarin actuele thema’s in het onderwijs centraal stonden. Inspirerende denkers en doeners uit het veld lieten zien wat de kracht van kunst kan betekenen en nodigden uit samen met hen te verkennen wat de kansen zijn voor het onderwijs van morgen. Voor leerkrachten, (kunstvak)docenten, bestuurders, intermediairs, alle geïnteresseerden verbonden aan het onderwijs onder het motto: Verbreed je netwerk en doe samen nieuwe kennis op.

Lees verder

Route Cultuureducatie Preview

Route Cultuureducatie

Cultuur Oost ondersteunt scholen bij het opzetten, implementeren en verbeteren van cultuureducatie. Onder begeleiding van een adviseur of een cultuurcoach wordt in teamverband een eigen visie op cultuureducatie ontwikkeld en geleerd hoe deze ambities te realiseren. Het doel is een programma dat helemaal aansluit bij wat de school wil en kan bereiken. Op die manier kunnen kunst en cultuur maximaal bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen.

Logo Retourtje Cultuur – zwart

Retourtje Cultuur

Samen met Provincie Gelderland voeren we in 2020/2021 de pilot Retourtje Cultuur uit om het vervoer van basisschoolkinderen naar culturele instellingen te verzorgen. Het gaat om het vervoer van leerlingen naar de activiteiten van professionele podiumkunsten, zoals dans-, muziek-, en toneelvoorstellingen in het theater.

Lees verder

 

photo-Alina Grubnyak

Netwerk Cultuurpunten

Gelderland telt 26 Coördinatiepunten Cultuureducatie. Deze cultuurpunten vormen een belangrijke schakel tussen de scholen en hun culturele omgeving. Om hen hierin te ondersteunen faciliteert Cultuur Oost het Netwerk Cultuurpunten.

Lees verder

Samen met scholen, CCE, culturele aanbieders en gemeenten versterkt Cultuur Oost het cultuuronderwijs in Gelderland.

Kunstdocent in het onderwijs
Het belang van een visie op cultuureducatie
Meer muziek in het speciaal onderwijs
In gesprek met VO cultuurcoördinator Mariska 
Terugblik op De kracht van kunst in het mbo
Cultuureducatie in het mbo
Special Forces omlijst waardevolle samenwerkingen in cultuuronderwijs
Inzet van de NPO-gelden
Het mag heel klein zijn, bij cultuureducatie voor EMB/OZG leerlingen
Cultuureducatie PO infrastructuur en financiering
Retourtje Cultuur Gelderland eindelijk van start 
Inspiratiebijeenkomst Cultuureducatie voor EMB/OZG leerlingen 2021
Interne cultuurcoördinator PO, VO en cultuurbegeleider
Doe Maar Mee Band
ZingKwartier
Platform Cultuureducatie Achterhoek
Art Based Learning
Kunst & Kidz – online cultuureducatie
C-zicht: instrument voor cultuuronderwijs
Retourtje Cultuur Gelderland
Inschrijfformulier Retourtje Cultuur Gelderland
Kansen in het vmbo: met kunstonderwijs strijden tegen influencers.
Makersonderwijs: ‘We hebben liefde voor wat we zelf met aandacht maken’
Koningin Máxima in gesprek over muziekonderwijs in Gelderland
De rol van de icc´er in Coronatijd
Werken aan cultureel vermogen
Cultuureducatie thuis
corona dossier
Voorstel Curriculum.nu: heldere onderbouwing van vernieuwd kunstonderwijs
De Kracht van Kunst in het Onderwijs
Een nieuw curriculum in het basis- en voortgezet onderwijs.
Filmhub Oost
Verslag Inspiratiebijeenkomst Cultuureducatie 2019
Inspiratiebijeenkomst Cultuureducatie voor EMB/OZG leerlingen 2019
Wat kun je met de post-hbo Cultuurbegeleider?
Pcbs De Parel in ’t Harde integreert cultuureducatie in schoolvisie
Monitor CMK. Hoe houden we het succes vast?
Zet de kunstenaar voor de klas
Convenant ‘Making Music’ – een samenwerking tussen HAN Pabo en Conservatorium ArtEZ
Netwerk Cultuurpunten
Post-hbo Cultuurbegeleider
Netwerk Cultuurprofielscholen
CMK Gelderland: Cultuureducatie met Kwaliteit

Meer doen met cultuureducatie op jouw school?

Neem contact op met een van onze adviseurs, wij helpen je graag verder.