Iedereen kan meedoen

Kunst en cultuur écht toegankelijk maken voor iedereen is lang niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Onze samenleving wordt diverser, nieuwe generaties vragen om nieuwe verhalen en nieuwe vormen. Wat betekenen concepten als ‘diversiteit’ en ‘inclusie’ nu echt voor onze dagelijkse praktijk?

meedoen door kunst & cultuur

action-adults-celebration-433452

Iedereen doet mee

Cultuur Oost geeft inzicht in de positieve effecten van cultuurparticipatie. Wij willen de randvoorwaarden zo creëren dat participatie lokaal en regionaal zo goed mogelijk ingebed wordt, opdat iedereen kan meedoen aan kunstbeoefening in de vrije tijd.

agreement-black-business-943630

Inclusief samenwerken

Wij versterken de Gelderse cultuurparticipatieagenda door samen te werken met de andere culturele instellingen die actief zijn in het maatschappelijke en culturele domein, zoals centra voor de kunsten, muziekscholen, verenigingen, de Gelderse BIS en andere professionele cultuurinstellingen.

Achtergrond verhalen

1*gVeuxwWumEWb9qXbgPfnEw

Het Reisgezelschap: Sociaal artistiek heeft de toekomst.

Een artikel van Finn Minke (LKCA)

Lees verhaal

Meer info?

Neem contact op met een van onze adviseurs, wij helpen u graag.