Meedoen door kunst en cultuur

Kunst en cultuur écht toegankelijk maken voor iedereen is lang niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Onze samenleving wordt diverser, nieuwe generaties vragen om nieuwe verhalen en nieuwe vormen waarin kunst en cultuur tot uiting komen. En wat betekenen concepten als ‘diversiteit’ en ‘inclusie’ nu echt voor onze dagelijkse praktijk?

PARTICIPATIE

[drukwerk] 2017-02-01_Oploop 2017_Marcel Krijgsman – 080

Reisgezelschap kunst & maatschappelijke inclusie

Inclusie van bijzondere doelgroepen in de praktijk brengen. Met deze missie ontdekt het Reisgezelschap nieuwe manieren van werken en leren. De initiatiefnemers, LKCA, Cultuur Oost, ArtEZ en HAN, zijn pioniers die openstaan voor wie aansluit, samen onderzoeken ze waar deze bijzondere reis naartoe gaat.

Lees meer

Netwerken zorg & welzijn

Cultuur Oost heeft verschillende provinciale netwerken voor professionals die werken met (kwetsbare) ouderen, mensen met een ondersteuningsvraag of in het speciaal onderwijs, zoals het KISO netwerk en KOM Gelderland. Het delen van kennis en ervaring staat centraal en nieuwe samenwerkingen worden gestart. (Op de foto: Unload to Upload van Stichting Misiconi. Fotograaf: Ted Oonk)

Lees meer

 

Schermafbeelding 2020-03-25 om 11.35.45

Cultureel Vermogen

Het landelijke project Cultureel Vermogen biedt een nieuwe, praktische kijk op de betekenis van cultuur voor de samenleving. Niet de vraag wat cultuur is staat centraal, maar wat cultuur doet.

Lees meer

kunst in zorg en welzijn

De kracht van kunst in zorg & welzijn

Hilde van den Berg, masterstudent aan de Universiteit Utrecht, opleiding Social Policy & Public Health deed onder supervisie van Lily van Engen onderzoek naar de wetenschappelijke onderbouwing van de effecten van cultuurparticipatie in relatie tot het model Positieve Gezondheid.

Lees verder

Cultuurparticipatie brengt mensen bij elkaar en maakt thema’s die spelen in de samenleving bespreekbaar.

Gelders Muziekoverleg en MuziekAkkoorden
Netwerkbijeenkomst diversiteit & inclusie
Inspiratiesessie Sociaal-artistiek samenwerken
Cultuur Inclusief
Future Citizens Oost
Buzzing around, een terugblik
Buzztours – sociaal artistiek samenwerken in de regio
Elke keer opnieuw beginnen
Armoede krijgt een gezicht in theatervoorstelling voor middelbare scholieren
Lijst: sociaal-artistieke praktijken Gelderland
VerenigingsMonitor LKCA
Sociaal-artistieke dagbesteding
De kracht van kunst in cultuurparticipatie
Netwerken voor kunstenaars, actief in zorg en welzijn
De veranderkracht van sociaal-artistiek samenwerken
Verhalen uit de wijk
Maak ruimte voor diversiteit in het culturele veld
Koningin Máxima in gesprek over muziekonderwijs in Gelderland
Amateurkunsten in Gelderland: Geen grote paniek, wel serieuze zorgen.
Cultuur Oost samen met 100 kunstenaars aan het werk
Cultuur in Gelderland in crisistijd
Werken aan cultureel vermogen
Sociaal en artistiek samenwerken: een voorbeeld uit de praktijk
corona dossier
Meer aandacht voor de sociale kant van kunst en cultuur
Geldzaken
Prikkelarm programmeren
De kracht van kunst in zorg en welzijn
Collectiewacht: hoe bewaar je kunstwerken en oude objecten?
Reisgezelschap kunst & maatschappelijke inclusie
Netwerk Vluchtelingen en kunst

Meer info?

Neem contact op met een van onze adviseurs, wij helpen je graag verder.